Siirry pääsisältöön

Vam­mais­pal­ve­lu­la­ki hy­väk­syt­ty ja voimaan 1.10.2023

Eduskunta hyväksyi lähes viimeisessä kautensa täysistunnossa hallituksen esityksen uudeksi vammaispalvelulaiksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunta teki lakiesitykseen useita muutoksia ja täysistunto hyväksyi lain yksimielisesti. Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.10.2023.

Näkövammaisten liitto on kritisoinut esitettyä lakia useaan kertaan. Tosiasia on, että laki ei ole selkeä eikä kokonaisuudessaan  vastaa sitä, millainen vammaispalvelulain pitäisi olla. Laissa korostuvat ohjaus, hoiva ja valvonta – ei vammainen ihminen aktiivisena toimijana.

Vammaispalvelut ovat jatkossakin subjektiivisia oikeuksia. Niihin kuuluvat mm. valmennus, henkilökohtainen apu, tuki esteettömään asumiseen ja liikkumisen tuki. Valmennus tarkoittaa näkövammaisten kannalta esim. liikkumistaidon ohjausta ja pistekirjoituksen opetusta. Tuki esteettömään asumiseen sisältää nykyiset asunnonmuutostyöt eli esim. valaistusmuutokset. Liikkumisen tuessa on useita järjestämistapoja, joista yksi voi olla kuljetuspalvelu.

Vammaispalveluihin on oikeutettu ihminen, jonka

  • vamman tai sairauden aiheuttama fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen, sosiaalinen tai aisteihin liittyvä toimintarajoite on pitkäaikainen tai pysyvä
  • vamma tai sairaus yhdessä yhteiskunnassa esiintyvien esteiden kanssa estää osallistumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa ja
  • itsenäisen elämän, osallisuuden tai yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää välttämättä vammaispalvelulain mukaisia palveluita.  

Ikärajaus poistettiin

Eduskuntakäsittelyn aikana lakiesityksestä poistettiin ikääntymisrajaus. Se on positiivista, sillä nyt ikääntyneinä näkövammautuvia ei rajata vammaispalvelujen ulkopuolelle. On huomattava, että näkövammautua voi missä iässä tahansa, eikä näkövamma ole koskaan tavallista ikääntymistä. Tähän vaikuttamistyömme tulokseen voimme olla tyytyväisiä.

Nykyiset vammaispalvelupäätökset ovat voimassa päätöksen voimassaoloajan tai korkeintaan kolme vuotta uuden lain voimaantulosta. Käytännössä ne ovat voimassa korkeintaan syyskuulle 2026.

Lain toimeenpanoa ja toteutumista on seurattava. Jo nyt nähdään, että laille on tehtävä korjaussarja. Se, mitä kaikkea tuo korjaussarja sisältää, on vielä epäselvää. Siihen paneudumme ajan kanssa ja suuntaamme katseemme mm. tuleviin hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Näkövammaisen palveluopas päivitetään vähitellen uuden lain mukaiseksi. Järjestämme näkövammaisille tarkoitettuja uutta vammaispalvelulakia käsitteleviä tilaisuuksia lähempänä lain voimaantuloa. Ensin käymme lain sisältöä tarkasti läpi ja kohdennamme vaikuttamistyötämme muun muassa hyvinvointialueille, joilla laaditaan soveltamisohjeita uutta lakia varten.

Uuteen vammaispalvelulakiin liittyvä eduskuntakäsittelyn materiaali on eduskunnan sivustolla.- Ulkoinen linkki

Lisätietoja

järjestöjohtaja Sari Kokko

050 401 5802 sari.kokko@nkl.fi