Siirry pääsisältöön

Vam­mais­pal­ve­lu­lain voi­maan­tu­lon siir­tä­mi­nen

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 8/2023

Uusi vammaispalvelulaki (675/2023) liitelakeineen hyväksyttiin eduskunnassa 1.3.2023 ja vahvistettiin 14.4.2023. Lakien oli tarkoitus tulla voimaan 1.10.2023. Petteri Orpon uusi hallitus esittää uuden vammaispalvelulain ja siihen liittyvien muiden lakien voimaatulopäiväksi 1.10.2024. Voimaantulopäivän siirron tavoitteena on antaa aikaa vammaispalvelulain soveltamisalaa koskevalle uudelleenarvioinnille. Esityksestä voi antaa lausunnon 3.7.-11.8.2023.

Uuden vammaispalvelulain jatkovalmistelun tavoitteena on säilyttää laki vammaisille henkilöille tarkoitettuna erityislakina ja turvata siten vammaisten henkilöiden oikeus saada tarvitsemansa palvelut. Tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi lain soveltamisalaa tarkentamalla ns.  ikääntymisrajauskysymyksessä, joka koskettaa suurta osaa näkövammaisia henkilöitä. Ihminen voi näkövammautua missä iässä tahansa, eikä näkövamma ole koskaan tavallista ikääntymistä.

Hallituksen tavoitteena on muutoksella turvata vammaisten henkilöiden oikeus saada tarvitsemansa palvelut sekä hyvinvointialueiden rahoitusperiaatteen toteutuminen. Lisäajan puitteissa on mahdollista arvioida erillisen esityksen vaikutukset, mukaan lukien kustannusvaikutukset.

Vammaispalvelulain tarkoituksena on

  1. toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa niiden toteutumisen esteitä
  2. tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista
  3. turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen ja edun mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut

 

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveysministeriö- Ulkoinen linkki