Siirry pääsisältöön

Vam­mais­pal­ve­lu­lain voi­maan­tu­lo siirtyy

Viime talvena hyväksytyn uuden vammaispalvelulain voimaantuloa siirretään vuoden 2025 alkuun. Laki ei siis tule voimaan ensi kuun alussa. Eduskunta hyväksyi lain voimaantulon siirron eilen.

Nykyinen laki on voimassa 

Nykyinen vammaispalvelulaki pysyy voimassa ja hyvinvointialueet järjestävät vammaispalveluja sen mukaisesti. Uuden lain voimaantulon siirrolla ei ole vaikutusta tällä hetkellä olemassa oleviin tai haettaviin vammaispalveluihin. Kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu ja muut säilyvät entisellään. 

Mitä voimaantulon siirto mahdollistaa?

Lain voimaantulon siirto mahdollistaa lain tarkentamisen ja kunnollisen vaikutusarvioinnin tekemisen. Vaikutuksia on arvioitava etenkin perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta – ei vain rahan näkökulmasta. 

On tärkeää ratkaista, ketkä kuuluvat vammaispalvelulain piiriin. Eduskuntakeskustelussa muistutettiin moneen kertaan, että vammaispalvelulaki on vammaisille ihmisille tarkoitettu erityislaki. Se ei ole tarkoitettu kaikille. Muistutamme, että vammaiset ihmiset ovat eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa. Näkövammainen on vammainen iästä riippumatta. 

Kivijalkaa ei pidä murentaa

Vammaispalvelut ovat arjen kivijalka, jonka on oltava vakaa. Ne eivät ole säästökohde, vaan vahvoja subjektiivisia oikeuksia. On aika lopettaa keskustelu siitä, että vammaispalvelut ovat luksusta. 

Jokaisen näkövammaisen on saatava yksilöllisen tarpeensa ja elämäntilanteensa mukaiset vammaispalvelut siten, että myös niiden järjestämistapa toimii. Vammaispalvelujen tulee sopeutua näkövammaisen arkeen – näkövammaisen ei tule joutua sopeuttamaan arkeaan vammaispalveluihin. 

Seurantamekanismin luominen välttämätöntä 

Kun lakia tarkennetaan, siihen on samalla tehtävä seurantamekanismi. Tätä vammaisjärjestöt vaativat jo aiemmin. Seurantamekanismin avulla saadaan tietoa lain todellisesta toimivuudesta ja vaikutuksista. Jos tämän kautta nähdään korjaustarpeita, ne tulee tehdä viipymättä.

Vammaisten ihmisten oma ääni

Lain valmistelussa on tehtävä yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa. Vammaisten ihmisten itsensä äänen on kuuluttava. Kun valmistelu alkaa, Näkövammaisten liitto on siinä mielellään mukana. 

Eduskunnan tiedote asiasta- Ulkoinen linkki

Lisätietoja

järjestöjohtaja Sari Kokko 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi