Siirry pääsisältöön

Vam­mais­pal­ve­lu­lain kä­sit­te­lys­sä ta­pah­tu­nut käänne huo­les­tut­taa

Näkövammaisten liiton toimitusjohtajan Jukka Tahvanaisen ja Invalidiliiton toimitusjohtajan Janne Juvakan mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 7.2.2023.

Korjaukset, joita sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää, kohdentuvat pääosin muihin kuin näkö- tai liikuntavammaisiin henkilöihin lisäten vammaryhmien välistä eriarvoisuutta.

Vammaispalvelulain uudistuksen käsittelyssä on tapahtunut käänne, joka toteutuessaan heikentäisi monien vammaisten ihmisten asemaa. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekemät muutosehdotukset ovat parhaillaan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Invalidiliitto ja Näkövammaisten liitto suhtautuvat tilanteeseen kriittisesti.

Vammaispalvelulain tavoitteena on lisätä vammaisten henkilöiden keskinäistä yhdenvertaisuutta. Korjaukset, joita sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää, kohdentuvat pääosin muihin kuin näkö- tai liikuntavammaisiin henkilöihin lisäten vammaryhmien välistä eriarvoisuutta. Vammaispalveluista riippuvaisten henkilöiden perusoikeudet eivät toteudu täysimääräisesti, jos lakiteksti etenee esitetyllä tavalla. Korjaukset eivät turvaa riittävästi vammaisten ihmisten sujuvaa arkea, esimerkiksi työssäkäyntiä tai opiskelua.

Vammaisten ihmisten aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa tulee jatkossakin tukea. Nyt käsittelyssä oleva ehdotus kääntää painopistettä valitettavan paljon suuntaan, jossa vammaiset nähdään vain hoidon kohteina.

Lain piiriin kuuluvien henkilöiden määritelmää esitetään laajennettavaksi ja lakiin ollaan kirjaamassa uusia palvelumuotoja. Onko vammaisille ihmisille hyvin tärkeä erityislaki muuttumassa yleislaiksi, joka takaa varsin laajalle joukolle runsaasti subjektiivisia oikeuksia? Tässä tapauksessa resursseja palvelujen toteuttamiseen hyvinvointialueilla pitää olla tuntuvasti nykyistä enemmän.

Laista puuttuu seurantamekanismi, jolla havaittaisiin korjaustarpeet. Jos laki heikkouksistaan huolimatta etenisi eduskunnassa, vahva seuranta olisi välttämätön. Seurantaan olisi kytkettävä vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestöjen osallisuus YK:n vammaisyleissopimuksen edellyttämällä tavalla.

Janne Juvakka

toimitusjohtaja, Invalidiliitto

Jukka Tahvanainen

toimitusjohtaja, Näkövammaisten liitto