Siirry pääsisältöön

Vam­mais­foo­ru­mi otti kantaa sai­raus­va­kuu­tus­lain muut­ta­mi­seen

Lain tulee tulla voimaan nopeasti, sillä rokotuksiin pääseminen on ensiarvoisen tärkeää ottaen huomioon tämänhetkisen pandemiatilanteen ja muuntuneet koronavirusvariantit.

Näkövammaisten liitto ja Invalidiliitto vaativat 18.1.2021, että vam­mais­ten ko­ro­na­ro­ko­tus­tak­si­mat­kat on kor­vat­ta­va.

Kannanoton jälkeen, 21.1.2021, Helsingin Sanomat julkaisi Sininauhaliiton Esteetön työ Emppa -toiminnan kehittäjä Pirkko Justanderin mielipidekirjoituksen, jossa vaadittiin Kelan matkakorvaus­käytäntöjen päivitettämistä.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen käynnisti tämän jälkeen sosiaali- ja terveysministeriössä lainvalmistelun koskien koronarokotusten rokotustoimenpiteen korvaamista sairausvakuutuslain sairaanhoitokorvauksena.

Vammaisfoorumi on antanut 1.2.2021 lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta.

Lausunnossaan Vammaisfoorumi kannattaa esitystä Covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvauksen lisäämiseksi sairausvakuutuslain sairaanhoitokorvauksiin, joka samalla toisi näihin rokotuksiin tehdyt matkat sairaanhoitovakuutuksen matkakorvauksista korvattaviksi.

Vammaisfoorumin mukaan säädösmuutos mahdollistaisi takseista tai invatakseista riippuvaisten vammaisten ihmisten matkat koronarokotuksiin yhdenvertaisesti. Vammaisfoorumi esittää, että esityksessä tarkennetaan, että koronarokotusmatkoihin sovellettaisiin samaa menettelyä kuin muutoin sairausvakuutusmatkakulujen korvaamisessa, ja että tehdyt matkat kerryttäisivät myös matkakattoa.

Vammaisfoorumi myös vaatii, että laki tulee voimaan mahdollisimman nopeasti, sillä esityksen mukaan matkat voitaisiin korvata vasta lain voimaan tulon jälkeen. Tämä on perusteltua myös ottaen huomioon tämänhetkinen pandemiatilanne ja muuntuneet koronavirusvariantit. Lisäksi tämä on perusteltua, koska rokotukset ovat jo käynnissä eri puolilla Suomea.

Vammaisfoorumi muistuttaa myös, että erilaisia pandemioita syntynee vastaisuudessakin ja että Covid-19-taudilta suojautuminen ja sen edellyttämä tarve sairausvakuutuslain sairaanhoitokorvauksiin sekä näihin rokotuksiin tehtäviin matkoihin tulee olemaan tarpeellista myös vuoden 2021 jälkeen. Tämän vuoksi Vammaisfoorumi ei pidä perusteltuna sitä, että laki tulisi olemaan voimassa vain väliaikaisesti ja vuoden 2021 loppuun.

Vammaisfoorumi ry on 29 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, jonka tarkoituksena on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaisesti edistää vammaisten ihmisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Vammaisfoorumi edustaa jäsenjärjestöjensä kautta noin 228 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Näkövammaisten liiton järjestöjohtaja Sari Kokko on Vammaisfoorumin puheenjohtaja.