Siirry pääsisältöön

Vam­mais­foo­ru­mi ja edus­kun­nan vam­mais­asiain yh­teis­työ­ryh­mä: Vam­mais­po­li­tiik­kaa lin­jat­ta­va pe­ri­aa­te­pää­tök­sel­lä hal­li­tus­kausia pi­dem­mäl­le

Vammaisfoorumin ja eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän (VAMYT) mielestä vammaispolitiikkaa on tehtävä nykyistä pitkäjänteisemmin ja sitoutuneemmin. Nyt tarvitaan valtioneuvoston periaatepäätös, joka sitouttaa valtion toimenpiteiden edistämiseen ja linjaa yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä yli hallituskausien.

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE valmistelee hallituskausittain kansallisen YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen toimintaohjelman. Ohjelma on lakisääteinen. Toimintaohjelman toimenpiteet on laadittu yhdessä ministeriöiden kanssa ja ohjelma on hyväksytty VANEssa. Ongelmaksi on osoittautunut hallitusohjelmasidonnaisuudesta johtuva toimenpiteiden yleisluonteisuus ja väljyys, jolloin käytännön toimeenpanon merkitys jää vähäiseksi. Lisäksi poikkihallinnollisten toimenpiteiden toteutus on ollut hankalaa.

Vammaisfoorumin ja eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän (VAMYT) mielestä vammaispolitiikkaa on tehtävä nykyistä pitkäjänteisemmin ja sitoutuneemmin. Nyt tarvitaan valtioneuvoston periaatepäätös, joka sitouttaa valtion toimenpiteiden edistämiseen ja linjaa yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä yli hallituskausien.

- Suomi ratifioin YK:n vammaissopimuksen jo 2016, mutta meillä on vielä paljon tehtävää, jotta vammaisten oikeudet ja yhdenvertaiset mahdollisuudet olla osa yhteiskuntaamme toteutuvat aidosti. On selvää, että tarvitsemme vammaisten ihmisten oikeuksien edistämiseen pitkäjänteistä työtä ja sitovampaa päätöksentekoa, toteaa eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

- Tarvitsemme kauemmas luotaavia ja pidempiä linjauksia kuin hallituskausi. Lisäksi tarvitsemme valtion suunnalta todellista sitoutumista toimenpiteisiin ja vammaispolitiikkaan. Tähän ratkaisuna on valtioneuvoston periaatepäätös vammaispolitiikasta. Tämä ei ole alisteinen vaihtuville hallitusohjelmille eikä hallituskausille, vaan siinä katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen. Näin sen velvoittavuus ja sitovuus ovat vahvempia. sanoo Vammaisfoorumin puheenjohtaja Sari Kokko.

Lisätietoja:

Merja Mäkisalo-Ropponen

Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja

puh. 050 357 9090

merja.makisalo-ropponen@eduskunta.fi

Sari Kokko

Vammaisfoorumin puheenjohtaja, järjestöjohtaja Näkövammaisten liitto ry

puh. 050 401 5802

sari.kokko@nkl.fi