Siirry pääsisältöön

Työ­elä­mäs­sä tarvitaan yh­teis­työ­tä ja yh­teis­kun­ta­vas­tuu­ta

Näkövammaistyötä on Suomessa siivittänyt pyrkimys päästä työelämässä ja yhteiskunnassa samalle viivalle muiden kanssa. Nykyisin näkövammaisia henkilöitä työskenteleekin kaikilla pääammattialoilla.

Näkövammaisten liiton historian aikana myös yhteiskuntavastuu on toiminut. Yhteiskunta on ottanut vastuuta ja edistänyt näkövammaisten työllisyyttä ja kuntoutusta taloudellisesti sekä monien palveluiden muodossa. Näkövammaisten liitto taas on kantanut vastuunsa palvelujensa kehittämisessä ja edunvalvonnassa. Liiton nykyisen toiminnan kaikki osa-alueet edistävät osaltaan näkövammaisten työllisyyttä. 

Yhdenvertaisuus työelämässä on avain hyvinvointiin ja toimivaan yhteiskuntaan. Organisaatioilla ja työyhteisöillä on mahdollisuuksia valita omat tapansa toimia vastuullisesti. Sosiaalisen vastuun näkökulmasta työelämässä on tärkeää, että työntekijät voivat mahdollisimman hyvin. Työtä, työoloja ja työpaikkaa on kehitettävä yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden kesken. Kun työn mukauttamisessa ja kehittämisessä tarvitaan tiettyyn vammaan liittyvää erityisasiantuntemusta, työterveyshuolto ja vammaisjärjestöjen osaaminen kannattaa hyödyntää.

Vammaiset ihmiset ovat kertoneet kokemastaan syrjinnästä työelämässä yhdenvertaisuusvaltuutetun kyselyssä (2016), Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE:n kyselyssä (2017) ja Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeuskeskuksen toteuttamassa kyselyssä (2018). Työelämää koskeviin kysymyksiin vastanneista lähes puolet oli kokenut syrjintää työelämässä (47 %). Työelämään pääsyssä tai työnhaussa oli kokenut syrjintää 56,7 %.  

Monimuotoisuuden edistäminen työelämässä edellyttää syrjinnän tunnistamista ja sen vaikutusten korjaamista. Yhdenvertaisuus voi toteutua, kun organisaatiot ja työyhteisöt sitoutuvat monimuotoisuutta edistäviin toimintamalleihin – ja kun jokaisella on vastuu yhdenvertaisuuden toteutumisesta työssä.

Monimuotoisuus työelämän arjessa kiteytyy kolmeen asiaan: ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. 

Lisätietoja

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen päällikkö Taru Tammi, p. 050 596 5023, taru.tammi@nkl.fi

 

Avoin ja maksuton seminaari Yhdenvertaisena monimuotoisessa työelämässä 17.11. juhlistaa Näkövammaisten liiton 95 vuoden historiaa ja on osa Sokeiden viikon (12.11.–19.11.) ohjelmaamme. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä.- Ulkoinen linkki