Siirry pääsisältöön

Taktiili-pis­te­kir­ja­pai­non asiak­kais­ta valtaosa tyy­ty­väi­siä palveluun

Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneiden toiveesta onnittelukortteja ja pistealmanakkoja kehitetään vuonna 2024.

Näkövammaisten liiton kirjapaino Taktiilin asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä palveluun. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta koki saamansa palvelun hyväksi tai erinomaiseksi. Kommenteissa palvelua kuvailtiin muun muassa ystävälliseksi ja reippaaksi.

Taktiilin asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin pistekirjoituksella Airut-lehden pisteversion välissä sekä linkkinä nkl-tiedotteet-sähköpostilistalla. Vastauksia saatiin loka–marraskuun 2023 aikana 30. Avoimiin kysymyksiin tuli runsaasti vastauksia. 

Kyselyyn vastanneista 84 prosenttia oli vastaanottanut Taktiilin pistemateriaaleja viimeisen vuoden aikana. Puolet oli asioinut Taktiilin kanssa puhelimitse ja yhtä moni sähköpostitse. Joka viides oli käynyt henkilökohtaisesti Iiriksessä, ja osa oli ollut yhteydessä nettisivun lomakkeen kautta. Joka viides ei ollut asioinut suoraan Taktiilin kanssa. Puolet vastaajista oli tutustunut valmiisiin pistekirjoitustuotteisiin nettisivuilla.

Avoimissa vastauksissa kehuttiin pisteiden ja paperin laatua. Toisaalta vastauksissa näkyi myös vastaajien tyytymättömyys kyselyn lähettämisen aikaan ilmenneisiin ylimääräisiin pisteisiin vihkomuotoisissa tuotteissa. Taktiili on nyt sopinut kyseisen pistetulostimen vuosihuollon muuttamisesta puolivuosittaiseksi, jotta laatu pysyisi tasaisempana.

Lisäksi vastauksissa toivottiin, että kirjapainoon palkattaisiin näkövammainen pistemateriaalien oikolukija.

Pidetyimmät tuotteet

Almanakka ja taskukalenteri mainittiin useimmin pidettyinä tuotteina. Lisäksi vastaajat pitivät pistelehdistä ja -kirjoista sekä Kauneimmista joululauluista. Lukijat toivoivat lisää pistelehtiä ja lehdille tiheämpää ilmestymisväliä. Useat vastaajat kertoivat, että pitävät enemmän kierresidotuista kuin vihkomallisista materiaaleista. Lehden tai muun aineiston tilaajalle sidontatapa on kuitenkin usein kustannuskysymys, sillä vihkosidottu on edullisempi.

Kehittämisehdotuksia tuotteisiin

Palautteissa osa vastaajista harmitteli, että pistekirjoissa sidokset loppuvat kesken lauseen tai sanan. Taktiili ei kuitenkaan tuota kirjojen aineistoa eikä se siten voi vaikuttaa niiden sisältöön. Taktiilissa kirjat tulostetaan valmiista tiedostoista ja sidotaan. 

Väri- ja pistetulostusta yhdistävistä tuotteista, etenkin onnittelukorteista, pidettiin ja vastaavia tuotteita toivottiin valikoimaan lisää. Useammalla vastaajalla oli ehdotuksia erilaisille versioille pistealmanakasta. Taktiili kehittää molempia edellä mainittuja tuotteita sekä julkaisee korttisarjan uusituin kuva-aihein vuoden 2024 aikana. 

Usein toistuva toive palautteissa olivat erilaiset laulukirjat. Taktiili selvittää yhteistyömahdollisuuksia asiassa.

 

Lisätietoa: kirjapainon vastaava Susanna Öysti 

050 471 1302 

susanna.oysti@nakovammaistenliitto.fi

www.taktiili.fi- Ulkoinen linkki  

www.nakovammaistenliitto.fi- Ulkoinen linkki