Siirry pääsisältöön

Sähköinen asiointi helpottuu

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 2/2022

Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan asioiden hoitoa tietokoneen tai älypuhelimen avulla. Tämä tiedote käsittelee viime vuosina parantunutta sähköistä asiointia näkövammaisten kannalta. Mahdollisuus suulliseen asiointiin säilyy ennallaan, ja Näkövammaisten liitosta saa edelleen apua asioiden hoitamiseen entiseen tapaan.

Käytön edellytykset ja saavutettavuus

Jotta sähköinen asiointi onnistuu näkövammaiselta käyttäjältä, hänellä tulee olla tietokone tai älypuhelin ja niissä käytössä oman tarpeensa mukaiset apuohjelmat ja apuvälineet. Omat käyttötaidot sekä käyttöjärjestelmän ja apuohjelmien ajantasaisuus vaikuttavat käyttökokemukseen. Näiden lisäksi käytön edellytyksenä on palvelujen saavutettavuus.

Saavutettavuudella pyritään varmistamaan kaikille käyttäjille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää sähköisiä palveluita riippumatta kuulo- tai näkökyvystä, motorisista vaikeuksista tai muista toimintarajoitteista. Voimaan astuneen lainsäädännön myötä erityisesti julkisten sähköisten palvelujen saavutettavuus on parantunut huomattavasti, ja siitä on myös aiempaa helpompi antaa palautetta. Saavutettavuutta tulee palautteen perusteella parantaa silloin, kun saavutettavuus ei ole vastannut laissa asetettuja vaatimuksia.

Saavutettavuuslaki eli virallisesti laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa kunnan ja valtion organisaatioita sekä niitä yrityksiä ja järjestöjä, jotka katsotaan tiettyjen kriteerien mukaan julkisoikeudellisiksi organisaatioiksi. Näiden tahojen on siis noudatettava saavutettavuuslain vaatimuksia. Kuntien, terveydenhuollon, oppilaitosten ja Kelan palvelujen lisäksi muun muassa pankkipalvelujen on oltava saavutettavia.

OmaVero, OmaKela ja OmaKanta

Otsikossa on mainittu kolme keskeistä saavutettavaa julkisen tahon asiointikanavaa, joista voi kokeilla, mitä niistä omassa tilanteessa saa irti. Tämän lisäksi joissain kunnissa ja kuntayhtymissä otettu käyttöön mahdollisuus hakea sähköisesti palveluista muun muassa vammaispalveluja. Kuitenkin niidenkin lomakkeiden ja asiointikanavien, jotka eivät ole sähköisissä asiointipalveluissa, tulee täyttää saavutettavuuslain vaatimukset. Tämä tarkoittaa esimerkiksi PDF-lomakkeita.

Yhtä lailla Kelan sähköinen asiointi www.kela.fi/omakela- Ulkoinen linkki, omat terveystiedot www.kanta.fi- Ulkoinen linkki ja OmaVero www.vero.fi- Ulkoinen linkki voivat mahdollistaa itsenäisen tietojen tarkastelun ja asioinnin silloin, kun tietotekniset edellytykset ja käyttötaidot ovat kunnossa.

Niille, joille paperiposti tuntuu rasitteelta, tässä siis kenties helpotusta arkeen. Jo voimassa oleva saavutettavuuslainsäädäntö sekä kesäkuussa 2025 voimaan tulevat uuden esteettömyyslainsäädännön määräykset ovat lupaava tulevaisuuden suunta.

Lähteet