Siirry pääsisältöön

Saa­vu­tet­ta­vuus­puut­tei­den kor­jaus­ten aikataulu ja edis­ty­mi­nen ker­rot­ta­va selkeästi

Näkövammaisten liitto antoi näkemyksensä digipalvelulain toteutumisesta ja digipalveluiden saavutettavuuden valvonnan toteuttamisesta Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuuden valvonnan yksikölle.

Tällä hetkellä Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla on luettavissa vain yksi valvontaraportti eli Raportti valvonnasta 2020–2021. Toivoisimme, että muutkin valvontaraportit voisi lukea sivustolla. 

Toivoisimme myös, että valvontaraportit olisivat yksityiskohtaisempia ja sisältäisivät tiedot valvonnassa mukana olleista tahoista ja palveluista sekä tiedon mahdollisista jatkotoimenpiteistä. 

Ehdotamme, että viranomaiset velvoittaisivat organisaatiot raportoimaan määräajassa, missä vaiheessa havaittujen saavutettavuuspuutteiden korjaaminen on ja valvoisivat, että organisaatiot korjaavat puutteet ajallaan. 

Viranomaiset voisivat myös ohjeistaa organisaatioita julkaisemaan ajantasaisia tietoja saavutettavuuspuutteiden korjausten aikataulusta ja edistymisestä. Tällä hetkellä saavutettavuusselosteet eivät aina ole ajan tasalla, jolloin käyttäjä ei välttämättä tiedä, onko palvelu saavutettava tai miten vakavia saavutettavuuspuutteita siinä on. 

Vuoden 2022 valvonnassa oli mukana useita meille tärkeitä verkkosivustoja. Toivoisimme seuraavaan valvontaan mukaan jäsenillemme tärkeitä palveluita, kuten hyvinvointialueiden ja finanssialan palveluita. 

Näkövammaisten liitossa pyrimme edistämään tietoisuutta digipalvelulaista ja saavutettavuudesta julkaisemalla tietoa verkkosivuillamme, sosiaalisessa mediassa sekä jäsenillemme suunnatuilla keskustelukanavilla. 

Lisätietoja: 

saavutettavuusasiantuntija Terhi Manninen, p. 050 475 3362 

palvelupäällikkö Iiro Nummela, p. 0504645339