Siirry pääsisältöön

Raha-asioiden hallinta ja puheeksi ottaminen

Oikeuksienvalvonta tiedottaa (10/2022)

Raha-asiat mietityttävät meitä monia. Taloudellinen hyvinvointi on yksi ihmisen hyvinvoinnin osatekijöistä ja se tarkoittaa ihmisille eri asioita. Taloudellinen hyvinvointi linkittyy erityisesti työllisyyteen, terveyteen, riippuvuuteen sekä osallisuuteen.

On hyvä osata tarkastella ja tunnistaa omaa rahankäyttöä: Pystynkö budjetoimaan? Osaanko säästää? Vertailenko tuotteiden hintoja? Pystynkö ennakoimaan tulevia menoja? Oman talouden hallinta ei ole rakettitiedettä ja oman talouden asioissa suunnanmuutos ei ole koskaan liian myöhästä. Apuja ja apuvälineitä oman talouden hallintaan ja seuraamiseen löytyy monia.

Talous ja velkaongelmat ovat yleisiä ja niiden puheeksi ottaminen voi olla hankalaa. Jos olet huolissasi omasta tai läheisesti talous- ja velkaongelmista, asiasta kannattaa puhua. Puhuminen selkeyttää tilannetta ja puhumalla näkökulmat laajenevat, kun kuulee asioihin toisenlaisia näkemyksiä ja saa tietoa. Vaikka talousvaikeuksiin ja velkaongelmiin ei usein löydy nopeaa ratkaisua, on asioille kuitenkin aina tehtävissä jotain. Jos talousvaikeuksien taustalla on osaamattomuus rahankäytössä, sairaus tai riippuvuus, on tärkeää hakea apua näihin asioihin. Auttavia tahoja on useita.

Jos läheisesi on taloudellisesti hankalassa tilanteessa ja autat häntä taloudellisesti, keskustele hänen kanssaan talousvaikeuksien syystä: onko tulojen väheneminen tilapäistä vai onko avun tarve pidempikestoista? Mikäli autat läheistäsi taloudellisessa tilanteessa, varmista, että sinulla on varaa omiin kuluihisi. Varo ottamasta lainaa tai lainatakausta omiin nimiisi – joudut maksuvastuuseen veloista, mikäli läheisesi ei pysty niitä maksamaan.

Tiesitkö, että esimerkiksi 10€:n lasku voi maksamattomana kerryttää noin 220€:n velan? Mistä tämä summa koostuu? Maksamaton 10€:n lasku on siirtynyt perintätoimistolle ja tämä tuo laskuun lisää 42€ perintätoimistokuluja. Mikäli laskua ei makseta perintätoimistollekaan, asia on viety käräjäoikeuteen ja oikeudenkäyntikulut ovat 145€. Lisäksi lasku on kerryttänyt myös korkoa koko tämän ajan. Kulujen kanssa pienikin velka kasvaa suureksi. Pyri maksamaan laskut ajallaan tai sovi maksujärjestelyistä ajoissa.

Tällä hetkellä maksuhäiriömerkinnät ovat voimassa yleensä vähintään kaksi vuotta – joulukuussa 2022 maksuhäiriömerkintöjen kestoa säätelevä laki muuttuu ja uuden lain myötä maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden sisällä siitä, kun luottorekisteriä ylläpitävä yritys on saanut tiedon velan maksusta. Tämä koskee maksettuja velkoja myös takautuvasti. Maksuhäiriömerkintää kannattaa välttää, joskin joissakin tilanteissa maksuhäiriömerkintä voi pysäyttää velkakierteen.

Keskustele rohkeasti rahasta läheistesi kanssa ja käänny matalalla kynnyksellä ammattilaisten puoleen. Apua talousasioihin kannattaa hakea ennaltaehkäisevästi, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun taloudellinen tilanne on muuttunut haastavaksi. Apua on tarjolla monikanavaisesti, esimerkiksi puhelimitse, chatissa ja kasvotusten sekä materiaalien muodossa (esim. budjetointiin tai puheeksi ottamiseen liittyen). Neuvoa ja apua talousasioihin tarjoavat mm. usealla paikkakunnalla toimivat Talousneuvolat, Oikeusaputoimiston Talous- ja velkaneuvonta sekä Takuusäätiön velkalinja ja chat. Monilla auttavilla tahoilla on omat alueelliset puhelinnumerot. Voit olla yhteydessä myös oman alueesi Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijaan, joka voi ohjata myös paikallisten talousasioissa auttavien tahojen pariin.

Älä jää talousasioiden kanssa yksin.

Lähteet ja kanavat avun löytämiseen:

Takuusäätiö- Ulkoinen linkki
                      Velkalinja 0800 9 8009, arkisin kello 10–14
                      Kysy rahasta -chat ma–to kello 12.30–15.00 ja ke myös iltaisin klo 17–19

Ulosottolaitos- Ulkoinen linkki
                      Asiakaspalvelun puhelinnumero 029 56 58800

Talous- ja velkaneuvonta (oikeus.fi)- Ulkoinen linkki
                      Chat ma-pe 10–12, to klo 15–17
                      Eri alueilla omat puhelinnumerot

Talousneuvola - Talous- ja velkaneuvonta (oikeus.fi)- Ulkoinen linkki
                      Talousneuvoloita eri paikkakunnilla