Siirry pääsisältöön

Opas­koi­ran käyttäjän oikeudet

Opaskoiran käyttäjällä on lakien turvaama lähtökohtainen oikeus liikkua kaikkialle.

Kannanotto 23.11.2015.

Opaskoiran käyttäjällä tarkoitetaan näkövammaista henkilöä ja hänen opaskoiraansa. Näkövammaisen henkilön opaskoirasta voidaan käyttää myös termiä henkilökohtainen hyötykoira. Muita henkilökohtaisia hyötykoiria ovat liikuntavammaisen ihmisen avustajakoira ja kuulovammaisen ihmisen kuulokoira. Tässä kannanotossa käytetään termiä opaskoiran käyttäjä, mutta samat oikeudet koskevat myös avustaja- ja kuulokoiran käyttäjiä.

Työssä oleva opaskoira ei ole lemmikkikoira. Opaskoira on apukeino, joka mahdollistaa vammaisen ihmisen yhdenvertaisen aseman muihin nähden. Opaskoira tukee näkövammaisen ihmisen itsenäistä elämää ja ehkäisee eristäytymistä yhteiskunnasta. Opaskoiran avulla näkövammainen ihminen pystyy liikkumaan ja asioimaan itsenäisesti sekä suoriutumaan arkiaskareista.

Opaskoira on helppo tunnistaa valjaista. Opaskoira tietää olevansa töissä, kun sillä on valjaat päällä, joten silloin koira on hyvin näkymätön eikä aiheuta häiriöitä. Jokaisella opaskoiran käyttäjällä on opaskoirakortti, jolla näkövammainen henkilö voi tarvittaessa todistaa olevansa opaskoiran käyttäjä.

Opaskoiran käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus liikkua kaikkialle

Opaskoiran käyttäjällä on lakien turvaama lähtökohtainen oikeus liikkua kaikkialle. Opaskoiran käyttäjä voi mennä ruokaostoksille, ravintolaan, elokuviin, teatteriin ja harrastustiloihin ja hän voi matkustaa julkisissa liikennevälineissä sekä takseissa. Opaskoiran käyttäjällä on oltava pääsy omalle työpaikalleen, kouluun tai oppilaitokseen.

Opaskoiran käyttäjällä on aina oikeus päästä ravintoloihin ja muihin elintarvikehuoneistojen asiakastiloihin kuten ruokakauppoihin ja kioskeihin opaskoiransa kanssa. Ravintoloita velvoittavassa elintarvikehygieniaa koskevassa asetuksessa (Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1367/2011) on nimenomaisesti säädetty poikkeus opaskoirien osalta.

Ravintoloitsija ei voi evätä opaskoiran käyttäjän sisäänpääsyä vedoten opaskoiran mukanaoloon. Jos ravintolassa on koiran tuontikieltoa ilmaiseva kyltti,  niin se ei koske opaskoiria.

Ravintoloihin voi ravintolan pitäjä päästää myös lemmikkikoiria, mutta opaskoirien kohdalla tämä ei ole kiinni omistajan luvasta, vaan opaskoiran käyttäjän tulo ravintolatiloihin on aina sallittava.

Syrjinnän kielto yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän vammaisuuden perusteella. Vammaisen henkilön tulee saada yhdenvertaisesti

  1. yleisesti tarjolla olevia palveluita ja tavaroita,
  2. koulutusta ja
  3. työtä.

Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset. Kohtuullisten mukautusten tarkoituksena on mahdollistaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden toteutuminen sekä tukea heidän itsenäistä ja täysimääräistä osallistumista.

Kohtuullisia mukautuksia ovat esimerkiksi:

  • järjestetään erillinen tila ja sisäänkäynti eläinallergiselle ihmiselle ja opaskoirankäyttäjälle
  • valitaan yleisiin tiloihin nihkeäpyyhittäviä pintoja ja tehostetaan siivousta.

Myös rikoslaki kieltää syrjinnän. Opaskoiran käyttäjän sisäänpääsyn estäminen voi täyttää syrjinnän tunnusmerkit. Ketään ei saa asettaa muita huonompaan asemaan vammaisuuden perusteella. Sisäänpääsyn estämisestä tai muusta syrjivästä käytännöstä voidaan tuomita rikosoikeudellinen rangaistus käräjäoikeudessa.

Opaskoira mukana opiskelussa ja työelämässä

Vammaisen opiskelijan ja työelämässä olevan vammaisen ihmisen itsenäisyys taataan opaskoiran jatkuvalla läsnäololla työpaikalla tai oppilaitoksessa. Opaskoiran tulee olla käyttövalmiina joka tilanteessa. Opaskoiran avulla vammainen ihminen voi poistua tilasta tai vaihtaa paikkaa turvallisesti koiran avulla ilman muiden ihmisten avun odottelua.

Opaskoiraa ei saa eristää käyttäjästään työ- tai opiskelupäivä ajaksi. Jos koira on päivittäin erillään käyttäjästään,  niin koira ei pysty luotettavasti avustamaan tai opastamaan. Opastamisen epätarkkuus voi johtaa käyttäjän fyysiseen loukkaantumiseen.

Opaskoirat ja allergiat

Näkövammaisten Keskusliiton ja Allergia- ja Astmaliiton yhteisessä kannanotossa 15.10.2005 suositetaan, että opaskoiran käyttäjä ja allerginen ihminen neuvottelevat keskenään ratkaisun, miten tilanteessa menetellään. Kummallakaan ryhmällä ei ole ensisijaista ja toista ryhmää poissulkevaa osallistumisoikeutta. Opaskoiran käyttöä ei saa estää vetoamalla allergisiin ihmisiin.

Helsingissä 23.11.2015
Näkövammaisten Keskusliitto ry ja Opaskoirayhdistys ry

Lait ja asetukset

  • Rikoslaki (19.12.1889/39) 11 luku 11 § ja 47 luku 3 §
  • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 5 §, 8 § ja 15 §
  • Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (20.12.2011/1367) 18 §