Siirry pääsisältöön

Omat sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon asia­kas­tie­dot – mikä muuttuu?

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 2/2023

Elämme sote-uudistuksen jälkeistä aikaa, vielä sen alkumetrejä. Ehkä näkyvimpänä muutoksena olemme huomanneet muuttuneet yhteystiedot niillä alueilla, jotka eivät jo valmiiksi olleet osa hyvinvointialuetta. Uusien yhteystietojen metsästämisessä palvelevat hyvinvointialueiden puhelinvaihteet ja nettisivut, sekä tarpeen mukaan myös me täällä Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnassa.

Lisäksi muutoksia tulee siihen, mitä omia asiakastietoja pääsee itse tarkastelemaan ilman erillistä pyyntöä, sekä mahdollisuuteen luovuttaa tietoja eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä. Tämä tiedote keskittyy näihin muutoksiin.

Mahdollisuus tarkastella omia sosiaalihuollon asiakastietoja Kanta.fi-palvelussa

Kanta.fi on sähköinen asiointipalvelu, jossa on tähän saakka päässyt tarkastelemaan omia terveydenhuollon asiakastietoja. Tulevaisuudessa Kanta.fi-palvelussa pääsee tarkastelemaan myös omia sosiaalihuollon asiakastietoja. Näin kaikki tiedot löytyvät yhdestä paikasta, eikä omien asiakastietojen tarkasteluun enää tarvita erillistä pyyntöä siihen liittyvine prosesseineen. Joillakin alueilla toki on jo nyt omia sähköisiä asiointipalveluja, kuten Maisa osassa pääkaupunkiseutua.

Kanta.fi-palvelussa tiedot alkavat näkyä eri alueilla eri aikaan vuosien 2023-2026 aikana sitä mukaa, kun asiakastietojärjestelmiin on tehty tarvittavat muutokset. Lapsiperheiden, iäkkäiden ja työikäisten palvelujen tiedot näkyvät Omakannassa viimeistään 1.9.2024. Lastensuojelun, vammais- ja päihdepalvelujen sekä perheoikeudellisten palvelujen tiedot tulevat näkyville tämän jälkeen.

Tiedonkulku eri toimijoiden välillä helpottuu

Hyvinvointialueille siirtymisen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tarvittaessa käyttää tietojasi aiempaa laajemmin, jos olet antanut siihen luvan. Tietoja hyödynnetään vain hoidon tai palvelun yhteydessä siinä laajuudessa kuin asian hoitaminen edellyttää. Kun muutos on valmis, tietoja voidaan tarvittaessa tarkastella Kanta.fi-palvelun kautta eri hyvinvointialueiden ja eri palvelun järjestäjien välillä. Tietojen luovuttamisen voi myös kieltää haluamassaan laajuudessa, ja silloin on itse vastuussa niiden tietojen toimittamisesta, joita hoidon tai palvelun toteuttamiseksi tarvitaan.

Käytännössä tämä muutos helpottaa esimerkiksi, jos muutat ja haet vammaispalveluja uudessa asuinkaupungissa tai, jos asioit sekä terveyskeskuksessa, sairaanhoitopiirissä että yksityisessä terveydenhuollossa, jotka aiemmin eivät ole nähneet toistensa tietoja.

Luovutusluvan voi antaa ja luovutuskieltoja asettaa Kanta.fi-palvelussa tai suullisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa asioinnin yhteydessä, jolloin kielloista ja luvista on mahdollista saada tulostettu yhteenveto.

Kanta-palvelussa etusivulle ilmestyy kuitattava informointiteksti sitten, kun järjestelmiin liittyvät muutokset omalla alueella ovat valmiit. Informointi tulee uudelleen aina siinä vaiheessa, kun jokin tietojen käytön mahdollisuuksissa on muuttunut, esimerkiksi se, että myös sosiaalihuollon tietoja on mahdollista tarkastella. Sama kuittaus kysytään suullisesti vastaanottokäynnin yhteydessä, jos huomataan, että informointia ei ole vielä kuitattu. Kuittauksen jälkeen luvan pääsee antamaan sekä rajaamaan tietojen luovuttamista.

Lähteet:

Kanta.fi | Sosiaalipalvelujen tiedot- Ulkoinen linkki

Kanta.fi | Miten tietoni liikkuvat hyvinvointialueilla- Ulkoinen linkki

Kanta.fi | Kanta-informointi- Ulkoinen linkki