Siirry pääsisältöön

Oi­keuk­sien­val­von­nan uu­tis­kir­je lap­si­per­heil­le nro 3/2023

Piirroskuva söpöstä lepakosta.

1. Monilukutaitoa tarvitaan

Yleismaailmallisena huolena on lukutaidon heikkeneminen. Hyvää lukutaitoon liittyy sellaisia taitoja kuten tekstin tulkitseminen, tekstin tuottaminen, kriittinen lukutaito ja monilukutaito. Hyvä lukutaito on avain oppimiseen.

Kiinnostus lukemiseen ja lukutaitoon alkaa jo lapsuudessa, kun lapsen kanssa luetaan ja keskustellaan luetusta. Kun lapsi ei pysty näkemään kirjan kuvia, tarvitaan lukemisen tueksi aiheeseen liittyvää moniaistista materiaalia.

Suomessa on hyvä kirjastoverkosto. Meillä on myös Saavutettavuuskirjasto Celia, joka tuottaa kirjallisuutta saavutettavassa muodossa vapaa-ajalle ja koulutyöhön.

Hyvää syksyä lukemisen parissa.
Jaana Engblom, oikeuksienvalvonnan asiantuntija
 

Kirjahyllyssä värikkäitä kirjoja

2. Ajankohtaista

OmaKelassa lapsensa puolesta asiointi

Huoltaja voi jatkossa hoitaa joitakin alaikäisen lapsensa asioita asiointipalvelu OmaKelassa, kuten hakea kuntoutusta, sairaanhoito- ja lääkekorvauksia, koulumatkatukea, Kela-korttia, eurooppalaista sairaanhoitokorttia ja sosiaaliturvaan kuulumista, jos perhe muuttaa ulkomaille tai ulkomailta Suomeen. Huoltaja ei kuitenkaan vielä näe lapsen saamia päätöksiä, eikä hän voi seurata hakemuksen ratkaisua ja maksutietoja lapsen puolesta verkossa.  

Lisää tietoa toisen puolesta asioinnista OmaKelassa löydät Kelan verkkosivuilta.- Ulkoinen linkki

Pistekirjoituksen itseopiskelumateriaali on uusittu 

Pistele menemään! -oppimateriaali on tarkoitettu itsenäiseen näön avulla tapahtuvaan opiskeluun. Tavoitteena on oppia lukemaan pistekirjoituksella painettua tekstiä ja kirjoittamaan taululla ja pistimellä tai pistekirjoituskoneella. Oppimateriaali koostuu kahdesta vihosta. Ensimmäisessä vihossa esitellään pistekirjoitusjärjestelmän periaatteet ja opastetaan kirjoittamisessa. Toinen eli harjoitusvihko havainnollistavat, miltä pistekirjoitus näyttää ja tuntuu. Lue lisää pistekirjoituksesta verkkosivuiltamme- Ulkoinen linkki

3. Tapahtumia

”Mitä perusopetuksen jälkeen?” – etätilaisuudet huoltajille ja ammattilaisille 

Tietoa näkövammaisen nuoren yläkoulun ja perusopetuksen jälkeiseen sosiaaliturvaan, palveluihin, opintoihin ja vapaa-aikaan liittyen. Huoltajien tilaisuus on to 16.11.23 klo 16–19 ja ammattilaisten to 23.11.23 klo 13–15 Teamsilla. Ilmoittautumislomakkeet löytyvät liiton tapahtumakalenterista- Ulkoinen linkki

Näkövammainen lapsi”- webinaarisarja ammattilaisille 

Kolmiosainen webinaarisarja on tarkoitettu näkövammaisen alle kouluikäisen lapsen kanssa työskenteleville, kuten varhaiskasvatuksen ammattilainen, terapeutti, kehitysvammatyöntekijä, kotihoidonohjaaja tai henkilökohtainen avustaja. Koulutus sopii myös näkömonivammaisten lasten kanssa työskenteleville. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja ne järjestetään Teams-etäyhteydellä 21.9., 28.9. ja 5.10. klo 14–16. Tilaisuuksien aiheet ja ilmoittautumislinkit löydät liiton tapahtumakalenterista- Ulkoinen linkki

Nuorisotoiminta 

Perinteinen nuorifoorumi ja Nutorin valintakokous ovat Jyväskylässä Vesalan leirikeskuksessa 13.–15.10.2023. Koska teemana on risteily, on ohjelmassa bingoa, karaokea, spa'ta, pallomerta tai bilebändin rytmittämää iltaa. Osallistumismaksu on 99 € nuorelta ja siihen sisältyy matkat, majoitus, ruuat ja risteilyohjelma. Ilmoittautumiset 11.9. mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautumislomake löytyy liiton nuorisotoimen sivuilta- Ulkoinen linkki

Näkövammaiset nuoret tekivät viime vuonna viikonlopputapaamisessaan lyhytelokuvan Kiusaamisen Shakkimatti. Pääset katsomaan elokuvan YouTube -linkin - Ulkoinen linkkikautta. 

Apuväline 2023 -tapahtuma 9.–11.11. Tampereella 

Messualueella on esillä laajasti eri apuvälineet, kuntoutuksen ja esteettömyyden ratkaisut.  

Lavaohjelmassa kuullaan tietoa, näkökulmia, kiinnostavia puheenvuoroja ja keskusteluja. 

Hands on -kierrokset tarjoavat koulutuksellista sisältöä esitellen käytännön ratkaisuja teemoittain, esimerkiksi lasten apuvälineet sekä Teknologiset/tietotekniset ratkaisut. 

Suomen Paralympiakomitean ohjelmalavalla pääsee tutustumaan paraurheilun ja soveltavan liikunnan lajeihin. 

Lisää tietoa löytyy Apuvälinetapahtuman sivuilta- Ulkoinen linkki

4. Vierailijan kynästä

Suunnittelijan tervehdys pistekirjojen ja kohokuvien maailmasta

Työskentelen suunnittelijana Saavutettavuuskirjasto Celiassa. Työhöni kuuluu koordinoida taktiilihanketta, jonka tarkoituksena on kartoittaa nykyisen kohokuvakokoelman tilaa ja selvittää, miten sitä tulisi uudistaa. Toimin myös asiakkuusvastavana ja vetäjänä tiimissä, joka vastaa piste- ja taktiiliaineistoista.

Työskentely taktiiliaineistojen parissa on mielenkiintoista sekä inspiroivaa. Olen päässyt kuvittamaan Luen itse pisteitä ja kuvia -kirjan ja tutkimaan Celian hyvinkin laajan kohokuvakokoelman aarteita.

Celiasta löytyykin monenlaisia kirjoja ja aineistoja näkövammaisille lapsille ja koululaisille, tässä niistä muutamia:

Koskettelukirjat ovat tunnusteltavia kuvakirjoja, joissa on värikkäitä, erilaisista materiaaleista valmistettuja kolmiulotteisia kuvia. Kirjojen avulla muun muassa aistitoiminnot harjaantuvat ja oppii uusia sanoja sekä käsitteitä.

Luen itse pisteitä ja kuvia -kirjojen avulla voi harjoitella sekä pisteiden että kohokuvien lukemista.

Valikoimassamme on pistekirjoina suomen- ruotsin- ja vieraskielistä kauno- ja tietokirjallisuutta sekä oppikirjoja perusasteelle.

Kouluihin ja päiväkoteihin voi tilata pistelegoja eli LEGO® Braille Bricks -palikoita. Ne ovat leikinomainen työkalu pistekirjoituksen opettamiseen sokeille ja heikkonäköisille lapsille.

Piste- ja luetuskirjojen tukena kouluissa voi käyttää ainekohtaisia kohokuvastoja. Niitä ei ole sidottu minkään kustantajan oppikirjaan, vaan ne ovat yleiskäyttöisiä.

Lue lisää kirjoista ja aineistoista Celian sivuilta- Ulkoinen linkki.

Jos sinulle heräsi kysymyksiä piste- ja taktiiliaineistoihin liittyen, voit olla yhteydessä minuun salla.timonen@celia.fi

Salla Timonen, suunnittelija, Saavutettavuuskirjasto Celia
 

Hymyilevä nainen, jolla vaaleta pitkät hiukset