Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mais­ten liittoa pidetään luo­tet­ta­va­na toimijana

Näkövammaisten liitto keräsi jälleen sidosryhmiltään palautetta toiminnastaan. Vastauksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2022 sidosryhmäkyselyn vastauksiin.

Sidosryhmiämme ovat esimerkiksi muut järjestöt ja kuntien ja yksityisten sektorien työntekijät, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Vastaukset auttavat meitä kehittämään toimintaamme.

Sidosryhmäkyselyssä kysyimme, miten vastaajat arvioisivat Näkövammaisten liiton toimintaa asteikolla 1–5, kun 1=huono ja 5=kiitettävä. Näkövammaisten liiton toiminnasta arvosanan 5 antoi nyt 37 % vastaajista, kun edelliskerralla tulos oli 42 %. Arvosanan 4 antoi 52 % vastaajista, kun edelliskerralla tulos oli 47 %.

Kysyimme myös, mitkä sanat kuvaavat vastaajien mielestä Näkövammaisten liittoa. Yleisesti ottaen liittoa pidettiin vastuullisena, asiantuntevana ja luotettavana toimijana. Edelliseen sidosryhmäkyselyyn verrattuna suurempi osuus vastaajista piti liittoa yhteistyökykyisenä (nousua 9 %) ja näkyvänä (nousua 10 %). 

”Kysymme säännöllisesti jäseniltämme, asiakkailta ja sidosryhmiltä palautetta toiminnastamme. Näin saamme myös kehittämisehdotuksia työhömme. Meitä pidetään yhteistyökykyisenä, vastuullisena ja näkyvänä toimijana. Samalla meiltä odotetaan kuitenkin enemmän uudistumista. Ja näin teemmekin, jotta vastaamme paremmin näkövammaisten ihmisten tämän päivän tarpeisiin”, toteaa Näkövammaisten liiton toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen. 

41 % vastanneista kertoi tehneensä yhteistyötä kanssamme ja seuranneensa toimintaamme jo pitkään. 53 % kertoi tehneenä kanssamme yhteistyötä tai käyttäneensä palveluitamme, mutta tuntevansa toimintaamme vain suppeasti. Loput vastaajat (6 %) eivät tunteneet meitä kovinkaan hyvin.

Vähintään 5 prosenttiyksikön muutos alaspäin taas tapahtui seuraavien luonnehdintojen kohdalla: oikeudenmukainen (laskua 6 %) ja uudistuva (laskua 8 %).

Vastaajat kertovat edelleen saavansa tietoa liitosta verkkosivuilta ja kasvokkaisista tapaamisista. Verkkosivuilta tietoa saavien määrä on laskenut 6 % ja tapaamista saavien noussut 10 % edelliseen kyselyyn verrattuna.

Suurin osa vastaajista kokee myös edelleen saavansa vastauksen ottaessaan yhteyttä liittoon (83 %) Satunnaisesti vastauksen saavia on 3 %. Kukaan ei kokenut jääneensä vastauksetta.

Vastaajista kolmatta sektoria edusti 48 %, julkista sektoria 39 %, yksityistä sektoria 9 % ja jotakin muuta 4 %.

Kysely lähetettiin Webropolin kautta 345 sähköpostiosoitteeseen tammi-helmikuun vaihteessa. Jakelulistalle osoitteita toimitti viisi liiton yksikköä tai toimintoa. Osa yksiköistä toteutti omia palautekyselyitään.

 Vastaajia oli 125. Vastausprosentti oli 36 %.