Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mais­ten liitossa tes­tat­tiin vaa­li­ko­nei­den saa­vu­tet­ta­vuut­ta

Vaalikoneista löytyi valitettavan paljon saavutettavuuspuutteita.

Vaaleihin valmistautuminen tarkoittaa monille vaalikoneiden selaamista sopivan ehdokkaan löytämiseksi. Näin on myös parhaillaan käytävissä Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa.

Mitä testattiin

Testasimme Näkövammaisten liitossa, kuinka saavutettavia vaalikoneet ovat niille, jotka eivät näe. Kävimme vaalikoneet läpi tietokoneella käyttämällä näppäimistöä ja NVDA-ruudunlukuohjelmaa ja selaimena Chromea. Lisäksi vaalikoneet testattiin Android-puhelimen Chrome-selaimella.

Testauksen tekivät Näkövammaisten liiton digitalisaatioasiantuntija Ville Lamminen ja saavutettavuusasiantuntija Terhi Manninen.

Testattavana olivat Helsingin Sanomien, Iltalehden, Iltasanomien ja Ylen vaalikoneet.

Testauksen tulokset

Yleisellä tasolla joudumme toteamaan, että emme varsinaisesti voi ruusuja jakaa.

Minimivaatimuksena voi pitää sitä, että käyttäjä saa vaalikoneen käyntiin, pääsee vastamaan kysymyksiin ja selailemaan tuloksia. Kaikissa testaamissamme vaalikoneissa oli perusasioissakin hiottavaa.

Vaalikoneen kysymykset

Vaalikoneiden kysymyksiin vastaaminen onnistui kaikilla testaustavoilla kaikissa neljässä vaalikoneessa.

Puutteita kuitenkin huomattiin navigoinnissa, mikä vaikeutti kysymyssivun selaamista.

Tulossivut

Vaalikoneiden tulossivuilla oli yhteistä, että niissä oleva perustieto esimerkiksi ehdokkaista oli saavutettavaa, mutta grafiikalla ilmaistu informaatio ei selvinnyt ruudunlukuohjelman käyttäjälle tai henkilöille, joilla on vaikeuksia värien näkemisessä tai jotka ovat värisokeita.

Ehdokassivut

Perustiedot ehdokkaasta olivat kaikissa vaalikoneissa saavutettavia, mutta tarkempi informaatio saattoi jäädä tavoittamatta saavutettavuuspuutteiden vuoksi. Näin saattoi käydä esimerkiksi oman ja ehdokkaan vastauksen vertailussa, jossa oma vastaus jäi kuulematta, mutta ehdokkaan vastauksen kuuli.

Suositukset saavutettavuuden parantamiseksi

Vaalikoneiden saavutettavuuden parantamiseksi suosittelemme, että seuraaviin seikkoihin kiinnitettäisiin jatkossa huomiota:

  • Otsikot: Sivuilla tulisi olla käytössä looginen otsikkorakenne. Selkeä otsikointi auttaa ruudunlukuohjelman käyttäjiä siirtymään osiosta toiseen, mikä helpottaa myös sisällön hahmottamisessa ja jäsentämisessä erityisesti niillä, joilla on kognitiivisia ongelmia.
  • Selailujärjestyksen loogisuus: Sivut tulisi testata sekä ruudunlukuohjelmalla että näppäimistöä käyttämällä.
  • Värikontrastit: Riittävän suuri tekstin ja sen taustavärin välinen kontrasti takaa helpon luettavuuden erityisesti heikkonäköisille käyttäjille.
  • Graafisten elementtien käyttö: Graafisilla elementeillä tulee olla tekstimuotoinen vastine, joka kertoo ruudunlukuohjelmien käyttäjille niiden sisällön.
  • Värien käyttö ainoana informaationa: Graafisissa esityksissä tulee huomioida, että pelkän värin käyttö informaationa ei ole riittävä, jo senkin vuoksi, että värien erottaminen toisistaan voi olla monille vaikeaa. Ongelma korostuu erityisesti älypuhelinta käyttäessä, jolloin käytössä ei ole hover-informaatiota.

Lisätietoja

saavutettavuusasiantuntija Terhi Manninen
terhi.manninen@nkl.fi
p. 09 3960 4250

Lisää aluevaaleista