Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mai­set ja työelämä – tapasimme työ­mi­nis­te­ri Arto Satosen

Näkövammaisten liiton väki on tavannut uuden hallituksen ministereitä. Keskustelu koski muun muassa näkövammaisten asemaa työelämässä ja asioita, jotka vaikuttavat näkövammaisten työllisyyteen.

Näkövammaisten liiton väki on tavannut uuden hallituksen ministereitä. Järjestöjohtaja Sari Kokko ja työelämäpalvelujen päällikkö Taru Tammi tapasivat työministeri Arto Satosen (Kok.) 6.9.2023. Keskustelu koski muun muassa näkövammaisten asemaa työelämässä ja asioita, jotka vaikuttavat näkövammaisten työllisyyteen. 

Näkövammaisten liitto pitää tärkeänä, että hallitus edistää vammaisten ihmisten ja heidän osaamisensa arvostusta työelämän täysivaltaisina ja yhdenvertaisina jäseninä sekä sitoutuu parantamaan vammaisten ihmisten kannustimia ja mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille. Kaikissa näissä hallitusohjelmakirjausten käytännön toimissa ja lainvalmistelussa tulee YK:n vammaissopimuksen velvoitteiden mukaisesti huomioida vammaisten ihmisten ja heitä edustavien järjestöjen aito osallisuus.

On välttämätöntä kehittää työolosuhteiden järjestelytukea ja lisätä sen tunnettuutta työnantajien ja TE-palvelujen henkilöstön keskuudessa. Mielestämme tukea tulee kehittää nykypäivän työelämän tarpeita vastaavaksi. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että työnantaja voi saada tukea saavutettavuuteen ja työn digitaalisen ympäristön muutostilanteisiin liittyvissä järjestelyissä, ja että tuki on käytettävissä kustannuksiin, joita syntyy siirtymissä työpäivän aikana. Työolosuhteiden järjestelytukea tulee kehittää myös siten, että sen saaminen on mahdollista vammaisille yrittäjille.

Pidämme hyvänä, että hallitusohjelmassa on viimein kirjaus lineaarisen mallin käyttöönotosta. Lineaarinen malli on työntekoon ja työssä jatkamiseen kannustava ratkaisu tilanteissa, joissa työkyvyttömyyseläkkeeseen ja ansiotuloon liittyy selkeä tulo- ja kannustinloukku. Tuloloukku on esimerkiksi silloin, jos osatyökyvyttömyyseläkkeen ansaintarajan vuoksi näkövammainen työntekijä ei voi edetä uralla ottamalla vastaan vaativampia työtehtäviä. Toivomme, että työ lineaarisen mallin osalta aloitetaan pian ja se saadaan käyttöön mahdollisimman nopeasti.

Lisätietoja

Näkövammaisten liiton järjestöjohtaja Sari Kokko 050 401 5802, sari.kokko@nkl.fi