Siirry pääsisältöön

Nä­ke­myk­sem­me pe­rus­pank­ki­pal­ve­lu­ja ja luot­to­lai­tos­lain­sää­dän­töä kos­ke­vas­ta ar­vio­muis­tios­ta

Näkövammaisten liitto kertoi näkemyksensä peruspankkipalveluista, käteisen saatavuudesta ja käytettävyydestä ja asiakkaansuoja- ja menettelytapasääntelystä.

1. Peruspankkipalvelut

Näkövammaisten liitto toteaa, että peruspankkipalveluiden on oltava saatavissa helpossti, kohtuulliseen hintaan, kasvokkain, riittävän lähellä ja asianmukaisessa ajassa myös niille henkilöille, jotka eivät asioi sähköisesti. Näkövammaisella on yleensä hyvät perusteet siihen, ettei hän käytä pankkien sähköisiä palveluja. Erityisesti pankkipalveluiden hinnoittelun tulisi olla yhdenvertainen ja kohtuullinen eri asiointitavoista huolimatta.

Muistutamme myös, että verkkopankin on oltava saavutettava ja sitä on voitava käyttää itsenäisesti näkövammaisten tietoteknisin apuvälinein. Sama koskee verkkopankkisovelluksia. Näillä palveluilla on ainakin toistaiseksi suuri merkitys myös muussa sähköisessä asioinnissa (henkilön vahva sähköinen tunnistautuminen).

2. Käteisen saatavuus ja käytettävyys

Näkövammaisten liitto kannattaa käteisen aseman säilyttämistä yleisesti käytössä olevana maksuvälineenä. Käteisen käyttöön liittyvien kustannusten on oltava kohtuullisia. Ei ole kohtuullista paljon käteistä käyttävien osalta, jos käteisnostoista perityt maksut nousevat liian korkeaksi. Ilmaisia käteisnostoja tulee olla käytettävissä riittävästi, niiden määrän rajaamiselle pitää olla painavat perusteet.

Näkövammaisten liitto kannattaa arviomuistion ehdotusta siitä, että käteisen saatavuudessa ja käytettävyydessä edetään komission käteisasetusehdotuksen mukaisesti ja tarvittaessa tehdään kansallisia toimenpiteitä ellei komission asetusehdotus etene. 

Yhdymme Suomen Pankin huoleen käteisen saatavuuden turvaamisessa ja toiveeseen, että toimenpiteisiin olisi syytä ryhtyä mahdollisimman nopeasti.

3. Asiakkaansuoja- ja menettelytapasääntely: hyvä pankkitapa ja sopimusehtosääntely

Näkövammaisten liitto yhtyy Kuluttajaliiton esittämiin näkemyksiin hyvän pankkitavan kehittämisestä ja asiakasnäkökulman nostamisesta sen keskiöön.

Lisätietoja: 

järjestöpäällikkö Markku Möttönen, markku.mottonen@nakovammaistenlliitto.fi