Siirry pääsisältöön

Muutokset Kelan tuissa vuonna 2024

Oikeuksienvalvonta tiedottaa (1/2024)
Kolme nuorta aikuista istuu sohvalla, yhdellä kädessä valkoinen keppi ja toisella pistekirjoituslehti.

Tämä tiedote keskittyy niihin muutoksiin, joiden arvioimme voivan useimmin näkyä arjessa. Lopussa on tiivistetty luettelo muista muutoksista.

Eläkkeitä ja vammaistukia korotetaan 5,9 % kansaneläkeindeksin perusteella

 • vuonna 2024 täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 775,70 e/kk ja parisuhteessa elävälle 692,54 e/kk
 • takuueläkkeen täysi määrä on 976,59 e/kk
 • perusvammaistuki 108,89 e/kk
 • korotettu vammaistuki 254,10 e/kk
 • ylin vammaistuki 492,71 e/kk
 • eläkettä saavan perushoitotuki 83,34 e/kk
 • korotettu eläkettä saavan hoitotuki 181,56 e/kk
 • ylin eläkettä saavan hoitotuki 383,92 e/kk
 • veteraanilisä 125,79 e/kk.

Yleinen asumistuki pienenee v. 2024 ja sen maksaminen omistusasuntoihin päättyy v. 2025

Seuraavat muutokset tulevat voimaan 1.4.2024 alkaen. Ruokakunnan asumistukeen muutokset vaikuttavat, kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran tai kun tukea myönnetään ruokakunnalle, joka ei vielä saa asumistukea.

 • perusomavastuu kasvaa 42 prosentista 50 prosenttiin
 • korvausprosentti pienenee nykyisestä 80 prosentista 70 prosenttiin
 • 300 euron ansiotulovähennys poistuu
 • Helsingissä huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärä pienenee.

Asumistuki omistusasuntoihin lakkautetaan 1.1.2025 alkaen.

Kelan tekemän vuositarkistuksen lisäksi yleisen asumistuen tarkistusta pitää itse hakea mm., kun ruokakunnan tulot nousevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk.

Eläkkeensaajan asumistuki säilyy ennallaan, mutta jäädytetään nykyiseen tasoon

Eläkkeensaajan asumistuen kansaneläkeindeksiin sidotut määräytymisperusteet jäädytetään vuosiksi 2024–2027. Myöskään lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannuksia ja asumismenojen enimmäismääriä ei tarkisteta vuosina 2024–2027. Muutoin eläkkeensaajan asumistuki määräytyy kuten ennenkin.

Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan määrä pienenee

Vähimmäismäärä pienenee samaan tasoon kuin muussa kuntoutuksessa eli 31,99 euroon arkipäivältä. Vähimmäismäärä maksetaan niille henkilöille, joiden tulot ovat pienet tai joilla niitä ei ole lainkaan. Käytännössä muutos merkitsee noin 13 %:n leikkausta. Jatkossa kuntoutusraha määräytyy kuntoutuksen lajista riippumatta samoin perustein myös silloin, jos kuntoutusrahan määrä on suurempi kuin vähimmäismäärä. 

Muutokset koskevat niitä kuntoutusrahoja, jotka myönnetään 1.1.2024 tai sen jälkeen alkaneeseen kuntoutukseen. Jos kuntoutus on alkanut aikaisemmin kuin 1.1.2024, kuntoutusraha maksetaan edelleen asiakkaan aiemmin saaman kuntoutusrahapäätöksen mukaisesti.

Toimeentulotuen perusosan määrä nousee aikuisella 5,9 %

 • yksin asuvan perusosa 587,71 e/kk
 • yksinhuoltajan perusosa 669,99 e/kk
 • lapsen perusosaan tehty määräaikainen korotus päättyi 31.12.2023.

Yksityisen sairaanhoidon Kela-korvaukset suurenevat 1.1.2024 

 • yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäynnin kustannuksista maksettava Kela-korvaus suurenee 8 eurosta 30 euroon, (etävastaanotosta 25 euroon)
 • hammaslääkärin tekemän suun perustutkimuksen korvaus suurenee 15,50 eurosta 30 euroon
 • yksityisen lääkärin määräämistä laboratorio-ja muista tutkimuksista tai hoidoista, kuten fysioterapiasta, ei edelleenkään makseta Kelakorvausta. Kela-korvausta maksetaan kuitenkin niistä tutkimuksista ja hoidoista, jotka on määrännyt psykiatrian tai suu-ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri.

Lääkekustannusten vuosiomavastuu suurenee

 • Lääkekorvauksien vuosiomavastuu suurenee 592,16 eurosta 626,94 euroon.

Terveydenhuollon maksut

 • Terveyskeskuksen käyntimaksun määrää hyvinvointialue, mutta se voi olla enintään 23 euroa ja poliklinikkamaksu enintään 46 euroa. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta voidaan periä enintään 54,60 euroa hoitopäivältä.
 • Maksukatto on 762 euroa kalenterivuodessa.

Muut muutokset

 • lapsilisiin korotuksia
 • useiden etuuksien määrä jäädytetään vuoden 2023 tasoon lähivuosiksi, eli niihin ei tehdä indeksitarkistuksia.
 • elatustuki ja elatusapu suurenevat elinkustannusindeksin muutoksen perusteella
 • opintolainaan muutoksia.

Lähteet: 

https://www.kela.fi/muutokset- Ulkoinen linkki