Siirry pääsisältöön

Maailman nä­kö­päi­vä­nä muis­tu­te­taan näön­huol­lon mer­ki­tyk­ses­tä työ­pai­koil­la

Maailman näköpäivää vietetään 12.10. Sen tavoitteena on muistuttaa, että silmien terveydestä kannattaa pitää huolta. Päivän taustayhteisö on The International Agency for the Prevention of Blindness.

Maailmanlaajuisesti 1,1 miljardilla ihmisellä on näkövamma, joka olisi voitu ehkäistä asianmukaisella hoidolla. Määrä vastaa kahdeksasosaa maailman väestöstä – melkein yhtä monta ihmistä kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa yhteensä.

Tänä vuonna Maailman näköpäivänä kiinnitetään huomio näönhuollon merkitykseen työpaikoilla.

Työnantajia kannustetaan edistämään silmien terveyteen liittyviä käytäntöjä, joilla edistetään miljoonien työntekijöiden hyvinvointia, turvallisuutta ja tuottavuutta.

Näkövammaisten liitosta muistutetaan työnantajia myös siitä, että kun näkövammaisen työntekijän apuvälineet ja työergonomia ovat kunnossa ja työpaikalla huolehditaan saavutettavuudesta ja esteettömyydestä, työn tekeminen onnistuu hyvin.

Maailman näköpäivän kampanjaa voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #LoveYourEyes ja #WorldSightDay.