Siirry pääsisältöön

Luonnos hal­li­tuk­sen esi­tyk­sek­si sai­raus­va­kuu­tus­lain 5 luvun 8 §:n muut­ta­mi­sek­si

Suomi on ratifioinut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 10.6.2016. Sopimus on voimassa laintasoisena. Sosiaali- ja terveysministeriö on hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamiseksi sivuuttanut lausuntopyynnön jakelussa vammaisjärjestöt. YK:n vammaissopimuksen 4 artiklan 3 kohdan osallistamisvelvoite on yksiselitteinen. Näkövammaisten liitto huomauttaa, että lausuntopyyntö olisi tullut lähettää myös eri vammaisjärjestöille.

Lääkkeiden vuosiomavastuu (lääkekatto)

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan, että lääkkeiden vuosiomavastuun vuoden 2023 indeksikorjaus jätettäisiin pysyvästi tekemättä ja sen vuoksi vuosiomavastuuseen tehtäisiin pysyvä tasomuutos vuoden 2024 alusta lukien. Tavoitteena on välttää vuosiomavastuun määrän nouseminen vuodelle 2024 kahdella indeksitarkistuksella vuosiomavastuun vuoden 2023 määräaikaisen tason jäädytyksen jälkeen ja parantaa näin paljon lääkkeitä käyttävien asemaa.

Näkövammaisten liitto kannattaa esitystä.

Maksukattojen nollautuminen

Terveydenhuollon maksukattojen nollautuminen alkuvuonna rasittaa monen pienituloisen taloutta. Myös terveydenhuollon maksukattoon on tulossa joka toinen vuosi tehtävä indeksikorotus vuoden 2024 alusta. Etenkin runsaasti tai kalliita lääkevalmisteita käyttävillä on haasteita selviytyä alkuvuoden lääkekuluista ja terveydenhuollon muista menoista.

Näkövammaisten liitto esittää, että maksukatot yhdistetään ja niiden yhteenlaskettua tasoa lasketaan.   

 

Lisätietoja

järjestöjohtaja Sari Kokko, sari.kokko@nkl.fi

toimeentuloturvan asiantuntija Vuokko Jantunen, vuokko.jantunen@nkl.fi