Siirry pääsisältöön

Lob­bauk­sen eettiset suo­si­tuk­set ja niiden päi­vit­tä­mi­nen tar­peel­lis­ta

Avoimuusrekisterin neuvottelukunta järjesti 11.4.2024 kuulemistilaisuuden lobbauksen eettisistä suosituksista. Näkövammaisten liitto kommentoi esitettyjä suosituksia.

Näkövammaisten liitto pitää hyvänä lobbauksen eettisten suositusten laatimista sekä niiden tarkistamista ja päivittämistä määräajoin. Esitetyt viisi suositusta alakohtineen ovat kannatettavia. 

Suositus numero 2 kuuluu: toimimme rehellisesti ja muita kunnioittaen. Ensimmäisenä alakohtana on kirjaus perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta vaikuttamistyössä. Näkövammaisten liitto toivoo, että tähän kytketään kansainväliset ihmisoikeussopimukset sekä niiden kunnioittaminen ja noudattaminen. Vammaisten ihmisten näkökulmasta keskeisin kansainvälinen ihmisoikeussopimus on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, joka on Suomessa voimassa lakina. 

Perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen tarkoittaa myös vihapuheen kitkemistä ja toisten mielipiteiden ja sananvapauden kunnioittamista. Vihapuhetta ei tule sallia missään muodossa eikä keneenkään kohdentuneena. Päätöksentekijöiden ohella on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei painostusta tai epäasiallista toimintaa kohdistu myöskään toisiin vaikuttamistyötä tekeviin organisaatioihin eikä yksittäisiin ihmisiin. Tämä on nyt kirjattu muotoon: kohtelemme muita vaikuttamistoimintaa tekeviä tahoja ja päätöksentekijöitä reilusti ja kunnioittavasti. Kirjausta voisi olla hyvä tarkentaa.

Kohdan 3 mukaan kerromme julkisesti, kenen asialla olemme ja mitä etuja edistämme. Tässä alakohtana on kirjaus, jonka mukaan julkaisemme vaikuttamistyömme konkreettiset tavoitteet, päättäjille suunnattujen viestiemme keskeiset sisällöt ja mahdollisuuksien mukaan vaikuttamistyön materiaalit. Hieman epäselväksi jää, mitä materiaaleja tässä tarkoitetaan. Samoin se, mitä tarkoitetaan päättäjille suunnatuilla viesteillä. Tavoite on kannatettava, mutta tämä ei anna riittävän konkreettista kuvaa, mikä kaikki olisi näiden eettisten suositusten myötä hyvä julkaista sekä missä ja millä tavoin ne olisi hyvä julkaista.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen jukka.tahvanainen@nakovammaistenliitto.fi

järjestöjohtaja Sari Kokko sari.kokko@nakovammaistenliitto.fi