Siirry pääsisältöön

Lausunto toisen asteen opis­ke­li­joi­den kou­lu­mat­ka­tuet­tu­jen HSL-lippujen han­kin­nas­ta

Näkövammaisten liiton mukaan minimivaatimuksena tulee olla vähintään yksi fyysisten lippujen myyntipiste kussakin HSL-alueen kunnassa. Lisäksi liitto edellyttää, että HSL jatkossa lähettää tämänkaltaiset lausuntopyynnöt suoraan HSL-alueella toimiville alueellisille vammaisjärjestöille.

Näkövammaisten liitto on jättänyt lausunnon koulumatkatuettujen HSL-lippujen hankinnasta 20.1.2023.

Liiton näkemyksen mukaan toisen asteen opiskelijoiden koulumatkatuettujen HSL-lippujen hankintamahdollisuuden rajaaminen vain sovellukseen ja vain yhteen HSL:n palvelupisteeseen ei ole riittävää. Se ei myöskään vastaa palveluilta edellytettävää monikanavaisuutta eikä eri ryhmien yhdenvertaista kohtelua. 

Etenkin ottaen huomioon HSL-alueen laajuuden, olisi kohtuutonta, jos ainoa paikka fyysisen lipun hankinnalle koko HSL-alueella olisi Helsingin rautatieaseman palvelupiste. Toisen asteen opiskelijoiden joukossa on myös henkilöitä, jotka eivät näkövamman, kuulonäkövamman tai jonkin muun toimintarajoitteen vuoksi pysty käyttämään sovellusta.

Toisen asteen opiskelijoiden koulumatkatuettujen HSL-lippujen, kuten muidenkaan erityislippujen, hankintaa ei tule keskittää vain yhteen asiointipaikkaan. Minimivaatimuksena tulee olla vähintään yksi fyysisten lippujen myyntipiste kussakin HSL-alueen kunnassa.  

Vammaisjärjestöjen osallistaminen ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus

Näkövammaisten liitto haluaa kiinnittää huomiota lausuntopyynnön jakeluun.

Saamamme tiedon mukaan HSL oli lähettänyt tämän toisen asteen opiskelijoiden koulumatkatuettujen HSL-lippujen hankintaan liittyvän lausuntopyynnön toisen 

asteen opiskelijajärjestöille ja vain yhdelle valtakunnalliselle vammaisjärjestölle (Kehitysvammaisten Tukiliitolle).

Näkövammaisten liitto huomauttaa, että YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus edellyttää vammaisjärjestöjen laajaa osallistamista (YK:n vammaissopimuksen 4 artiklan 3 kohta). Erityisen tärkeää tämän lausuntopyynnön kaltaisissa paikallisissa asioissa on paikallisten, eli tässä tapauksessa HSL-alueella toimivien vammaisjärjestöjen, vaikuttamismahdollisuuksien varmistaminen.

Näkövammaisten liitto edellyttää, että HSL jatkossa lähettää tämänkaltaiset lausuntopyynnöt suoraan HSL-alueella toimiville alueellisille vammaisjärjestöille.

 

Lisätietoja

 

Jukka Tahvanainen, toimitusjohtaja

Sari Kokko, järjestöjohtaja