Siirry pääsisältöön

Lausunto rau­ta­tei­den hen­ki­lö­lii­ken­ne­pal­ve­lun käyt­tä­jien edus­ta­jien kuu­le­mi­seen

Henkilöliikenteen palveluissa on Näkövammaisten liiton mukaan paljon kehitettävää yhdenvertaisen matkustamisen edistämiseksi. Suurin vaikeus näkövammaisella henkilöllä liittyy junalipun ostamiseen.

Rautateiden henkilöliikennepalveluiden toimivuudella on suuri merkitys näkövammaisten liikkumiselle Suomessa. VR ja Väylävirasto ovat viime vuosina aktiivisesti edistäneet näkövammaisten itsenäisen junamatkustamisen mahdollisuuksia. Mainitut tahot pitävät yhteyttä vammaisjärjestöihin ja mahdollistavat omalta osaltaan järjestöjen suoran vaikuttamiskanavan. Henkilöliikenteen palveluissa on kuitenkin paljon kehitettävää yhdenvertaisen matkustamisen edistämiseksi. 

Palveluiden toimivuudesta ja saatavuudesta

Näkövammainen matkustaja tarvitsee henkilöliikennepalveluja käyttäessään erityispalveluja. Huolemme on, että asemien palvelut heikkenevät entisestään, kun valtaosa matkustajista käyttää digipalveluita. Näkövammaisille tärkeää asemilla tarjottavaa avustamispalvelua on vähennetty vuodesta toiseen, tällä hetkellä sitä saa 34 asemalla. Avustamispalvelu on näkövammaisen itsenäisen matkustamisen kannalta erittäin tärkeä ja sen kehittämiseen tulee panostaa myös tulevaisuudessa. Kaikilta avustamispalvelua tarjoavilta asemilta löytyy kohtaamispiste, mutta niiden sijoitteluun ja havaitsemiseen on kiinnitettävä huomiota. Näkemyksemme on, että kohtaamispisteiden tulisi sijaita aseman sisätiloissa mikäli mahdollista, ne tulisi varustaa äänimajakalla ja saatavilla tulisi olla myös sanakartta kohtaamispisteen sijainnista.

Suurin huolenaiheemme on junalipun ostamisen vaikeutuminen. Erityisen vaikeaksi lipun ostaminen on tehty niille, jotka eivät omista älypuhelinta eivätkä pysty käyttämään digipalveluja. Näkövammaisten on poikkeuksetta mahdotonta käyttää asemien lippuautomaatteja, jotka eivät täytä saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimuksia. R-kioskien lipunmyynnistä ei puolestaan ole mahdollista ostaa saattajalippua. VR:n vammaisille matkustajille tarkoitetusta puhelinpalvelusta lipun voi ostaa, mutta sen toimittaminen henkilölle, jolla ei ole sähköpostiosoitetta käytössään on mahdotonta. Digipalveluita käyttämätön näkövammainen on aina toisen henkilön varassa junalippua ostaessaan.

Junasta pitäisi voida edelleen ostaa myös käteisellä lippuja.

Junalipun ostamiseen liittyvät ongelmat ovat mielestämme niin vakavia, että VR ja erityisryhmiä edustavat järjestöt tulee velvoittaa etsimään yhdessä ratkaisuja asiaan.

Palveluiden hinnoittelusta

Lippujen hinnoittelun tulee olla kilpailukykyistä muihin joukkoliikennemuotoihin nähden. Opiskelija- ja eläkeläisalennukset ovat kannatettavia. Eläkeläisalennuksen tulisi kuitenkin olla nykyistä 20 %:n alennusta suurempi. Maksuton saattajalippu turvaa osaltaan näkövammaisen matkustamista, mutta sen rinnalla on kehitettävä muita itsenäisen matkustamisen mahdollistavia palveluita.

Lippujärjestelmästä

VR on onnistunut luomaan ja kehittämään hyvin toimivan VR Matkalla -sovelluksen. Se on pääsääntöisesti saavutettava, mutta korjaustarpeitakin löytyy. Näkövammaisten käyttämin apuvälinein ei esimerkiksi voi valita paikkaansa junassa, vaunukartta on saavuttamaton. Näkövammaisen pitää vaihtaa sovelluksen ehdottama lippu puhelinpalvelussa haluamaansa. Ongelmasta on raportoitu VR:lle.

Sovelluskehityksen suurin ongelma piilee siinä, että uusia palveluita halutaan nopealla tahdilla käyttöön eikä aikaa tunnu jäävän niiden saavutettavuustestaukseen. Korjaukset joudutaan tekemään jälkikäteen.

Näkövammaisten liitto pitää tärkeänä, että vammaisten henkilöiden junamatkustamiseen liittyvät ongelmat otetaan vakavasti ja että aktiivisella kehittämisotteella ja yhteistyöllä niihin löydetään ja toteutetaan toimivat ratkaisut.

Lisätietoja

järjestöpäällikkö Markku Möttönen, markku.mottonen@nkl.fi