Siirry pääsisältöön

Lausunto lii­ken­teen es­teet­tö­myys­vi­sios­ta

Lausunnossaan liikenne- ja viestintäministeriölle Näkövammaisten liitto kannattaa esteettömyysvisiossa esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä pyrkimystä esteettömään matkaketjuun.

Esteettömyysvision taustalla oleva kaikkia liikennemuotoja koskettava periaate on tärkeä. Näkövammaisten liitto kannattaa esteettömyysvisiossa esitettyjä tavoitteita ja toimenpiteitä sekä pyrkimystä esteettömään matkaketjuun.

Liitto muistuttaa, että YK:n vammaisyleissopimus on osa Suomessa sovellettavaa lainsäädäntöä. Tavoiteltaessa esteetöntä matkaketjua erityistä huomiota on kiinnitettävä vammaisyleissopimuksen artiklojen 5, 9 ja 20 määräyksiin. 

Esteetön matkaketju on määritelty visiossa hyvin. Esteetön liikenneväline on pieni osa matkaketjua. Pidämme tärkeänä laadukkaiden matkustajapalveluiden kehittämistä. Ne tukevat näkövammaisten itsenäistä liikkumista. 

Liitto korostaa, että vaikka painopiste olisi digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa, tulee silti huomioida henkilöt, jotka eivät käytä eivätkä voi hyödyntää digitaalisia palveluja. Esimerkiksi matkalippuja on tulevaisuudessakin voitava ostaa muualtakin kuin digitaalisen palvelukanavan kautta.

Matkaketjun esteettömyyteen kuuluvat myös henkilökunnan palveluosaaminen ja riittävien saatto- ja avustuspalveluiden turvaaminen ammattitaitoisella henkilökunnalla.

Näkövammaisten liitto toivoo, että esteettömyysvision toimenpiteet valmistellaan jatkossakin yhteistyössä vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen kanssa.

Lisätietoja

järjestöpäällikkö Markku Möttönen, markku.mottonen@nkl.fi