Siirry pääsisältöön

Ko­ti­pal­ve­lu­ja ar­von­li­sä­ve­rot­to­mas­ti

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 3/2022

Milloin voi saada kotipalveluja arvonlisäverottomasti?

Jos toimintakykysi heikentyy ikääntymisen, vamman tai sairauden vuoksi, voi sinulla olla oikeus saada kotiin arvonlisäverottomia palveluita, kuten ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, lumenluonti- ja saattajapalvelua. 

Arvonlisäverottomien palvelujen saamiseen ei tarvita viranomaisen, kuten sosiaalityöntekijän tai lääkärin, tekemää päätöstä. Riittää, kun palveluntuottaja tekee kanssasi kirjallisen palvelusopimuksen sosiaalihuoltopalvelujen tuottamisesta ja yleensä kotikäynnin yhteydessä palvelusuunnitelman. Voit saada palvelua, vaikka perheessäsi olisi vammaton perheenjäsen, esimerkiksi puoliso. Kuntien ja kuntayhtymien tuottamat palvelut ovat automaattisesti. arvonlisäverottomia.

Voit saada myös yksityisten palveluntuottajien palveluja tietyin edellytyksin ilman arvonlisäveroa. Tällöin toiminnan on oltava sosiaaliviranomaisten valvomaa, ja palvelu myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle, jonka toimin­takyky on alentunut. 

Mitä vaaditaan?

  • Palveluntuottajan on oltava kunnan valvoma ja hyväksymä. Kunnan verkkosivuilta voi löytyä valmis lista niistä yrityksistä, jotka kunta on hyväksynyt palveluntarjoajiksi.
  • Voit kysyä palveluntuottajista omalta sosiaalityöntekijältäsi.
  • Hyväksytyt palveluntuottajat tietävät itsekin, saako heidän kauttaan palveluita ilman arvonlisäveroa, joten voit myös tiedustella asiaa suoraan suunnittelemaltasi palveluntuottajalta. 

Kuinka toimia? 

  • Valitse palveluntuottaja.  
  • Kerro palveluntuottajalle, miten toimintakykysi on heikentynyt.
  • Määrittele yhdessä palveluntuottajan kanssa, mitä apua tai palveluja tarvitset ja kuinka usein. Virallisia lausuntoja tai lääkärintodistuksia ei tarvita. Tämän jälkeen palveluntuottaja päättää mahdollisuudestasi arvonlisäverottomaan hintaan. 
  • Tee palveluntuottajan kanssa palvelusuunnitelma ja palvelusopimus. 

Voiko palvelusta saada myös kotitalousvähennyksen? 

Voit saada myös arvonlisäverottomasta palvelusta kotitalousvähennystä. Kotitalousvähennykseen oikeuttavat tavanomaiset hoito- ja hoivapalvelut sekä kodinhoidon palvelut, joihin myös kotisiivous kuuluu. Jotta saisit palvelusta kotitalousvähennyksen, täytyy palvelua tuottavan yrityksen kuulua ennakkoperintärekisteriin ja harjoittaa tuloveron alaista toimintaa sekä työ tulee lähtökohtaisesti suorittaa kotonasi.

Huomioitavaa: Jos maksat palvelun kunnan myöntämällä palvelusetelillä, et saa ostetusta palvelusta kotitalousvähennystä. 

Lähteet: