Siirry pääsisältöön

Kerro ko­ke­muk­sia­si saa­mas­ta­si oh­jauk­ses­ta op­pi­lai­tok­sis­sa, työ­pai­koil­la ja muissa pal­ve­luis­sa!

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus tekee työ- ja elinkeinoministeriön tilaamaa arviointitutkimusta, jossa yhtenä tavoitteena on selvittää erilaisten tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden tarvetta, saatavuutta ja laatua erityisesti sellaisissa elämäntilanteissa, joissa henkilön työ- tai opiskelukyky on sairauden, vamman tai kehityksellisen häiriön vuoksi hetkellisesti tai pysyvästi alentunut tai vaarassa alentua.

Kysely on suunnattu täysi-ikäisille, ja kyselyyn voi vastata riippumatta tämänhetkisestä työ- tai opiskelukyvystä. Kyselyllä on tarkoitus saada tavallisten ihmisten ääni paremmin kuuluville, ja on arvokasta saada mukaan erilaisissa tilanteissa olevia ja olleita henkilöitä.

Kyselyyn voi vastata nimettömästi. Vastaajien antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä tutkimustuloksista voida tunnistaa yksittäistä vastaajaa. 

Tuloksia hyödynnetään elinikäisen ohjauksen nykytilanteen arvioinnissa ja tutkimusraportti julkaistaan syksyllä 2024. 

Tämän jälkeen Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus arkistoi anonymisoidun aineiston aihepiirin jatkotutkimuksia varten. Lisää tietoa löytyy tiedotteesta tutkittaville- Ulkoinen linkki ja tietosuojailmoituksesta- Ulkoinen linkki

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15–20 minuuttia. 

Vastausaikaa on su 28.4.2024 asti. Vastata voit suomeksi tai ruotsiksi.

LINKKI KYSELYYN- Ulkoinen linkki