Siirry pääsisältöön

Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu ja li­sä­tun­tien hakeminen matkoille

Oikeuksienvalvonta tiedottaa 10/2023
Kaksi henkilöä, joilla on valkoiset kepit, istuu puistossa penkillä.

Mitä henkilökohtainen apu on?

Henkilökohtainen apu on toisen ihmisen antamaa välttämätöntä apua tavanomaisen elämän asioissa, joita henkilö ei pysty kokonaan tai osittain itse vamman tai sairauden vuoksi tekemään.

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtainen apu kohdentuu päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun, harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisten suhteiden ylläpitoon.  Avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella.

Henkilökohtaisen avun tuntimäärää arvioitaessa on ensin arvioitava, kuinka paljon apua henkilö välttämättä tarvitsee. Vasta sen jälkeen voidaan arvioida, mikä tuntimäärä kattaa avun tarpeen.

Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Laissa ei määritellä minimi- tai enimmäistuntimäärää, vaan arviointi tulee tehdä yksilöllisen tarpeen perusteella.

Henkilökohtaista apua myönnettäessä pitää joka tapauksessa aina käyttää yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa harkintaa.  Henkilökohtaista apua pitää myöntää kodin ulkopuolelle, jolloin mm matkat tai muuta tapahtumat voidaan rinnastaa harrastuksiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen kodin ulkopuolella.

Haluaisin lähteä päivän, viikonlopun tai viikon mittaiselle matkalle. Voinko hakea niitä varten avustajan lisätunteja? 

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilökohtainen avustaja työmatkoille sekä virkistysluonteiseen lomamatkaan, joka arvioidaan kuuluvan tavanomaiseen elämään. Tavanomaisuutta arvioitaessa ei ratkaisevaa ole yksinomaan matkan luonne vaan arviointi tulee tehdä myös vaikeavammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden ja olosuhteiden perusteella. 

Matkustaminen itsessään käsittää hyvin laajalla skaalalla erilaisia matkoja lähiseudun päivämatkoista pidempiin kaukomatkoihin.

Jos tarvitset matkan aikana henkilökohtaista apua enemmän kuin kotona tai tavanomaisessa arjessasi, kannattaa avustajan lisätunteja hakea hyvinvointialueen vammaispalveluista hyvissä ajoin, mielellään useampi kuukausi etukäteen – jos matkasi on jo silloin tiedossa. Hakemuksessa kannattaa tuoda esille mihin kaikkeen ja kuinka monta tuntia tarvitset matkasi aikana avustajaa. 

Millaisiin asioihin tarvitsen lisätunteja matkalla?

Useimmiten näkövammaisen tarve avustajaan on kaikessa näkemiseen liittyvässä havainnoinnissa, liikkuminen ja asiointi vieraassa ympäristössä, oikeiden osoitteiden löytäminen, kulkuvälineissä kulkeminen, majoitustiloissa ja ruokailuissa avustaminen sekä matkatavaroista huolehtiminen.

Saako avustajani matkapäivästä ateriakorvauksen?

Jos kyse on työnantajan järjestämistä tai matkaan sisältyvistä aterioista, kunnan tulee korvata kohtuulliset ja välttämättömät kulut työnantajalle. Jos työntekijä on oikeutettu ateriakorvaukseen, voidaan ateriakorvaukseen hakea hyvinvointialueen vammaispalvelusta korvausta ja ateriakorvaukset maksetaan usein suoraan työntekijälle. 

Lähteet: 

thl.fi

heta-liitto.fi