Siirry pääsisältöön

Hal­li­tuk­sen esitys Työkanava Oy -nimistä osa­keyh­tiö­tä koskevan lain­sää­dän­nön ku­moa­mi­ses­ta

Näkövammaisten liitto esitti lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriölle Työkanava Oy -nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta. Liitto esittää muun muassa, että Työkanava Oy:lle tuleville vuosille varattu rahoitus tulee käyttää vammaisten henkilöiden työllisyyttä tukevaan toimintaan.

Työkanava Oy:n lakkauttamisen perusteluna hallitus esittää, että yhtiön työllistämistoiminta ei ole käynnistynyt sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Näkövammaisten liitto ymmärtää tämän yhtiön lakkautusperusteen ja toteaa, että tavoitteisiin ei selvästikään vielä päästy. Olisi kuitenkin ollut vähintään toivottavaa seurata Työkanava Oy:n toiminnan kehittymistä ja asiakasohjauksen vakiintumista pidempään. Nimenomaan asiakasohjaukseen olisi pitänyt paneutua paremmin ja tehdä tämän suhteen jo yhtiön perustamisvaiheessa yhteistyötä eri vammaisten työllisyyttä edistävien tahojen kanssa, kuten vammaisjärjestöjen. 

Työkanava Oy toteutti laajan markkinointikampanjan ”Työ tykkää kyvystä” talven ja kevään 2024 aikana. Näkövammaisten liitto muiden vammaisjärjestöjen tapaan markkinoi ja teki yhteistyötä Työkanavan kanssa. Näyttäytyy varsin erikoisena, ettei näiden toimien tuloksia arvioitu ja jääty seuraamaan.

Hallitusohjelman monet kirjaukset osatyökykyisten ja vammaisten työelämään osallistumisen vahvistamiseksi olisivat voineet edetä käytännön toimiksi myös Työkanava Oy:n toiminnassa ja siihen liittyen. Työkanava Oy:n lakkauttaminen sen sijaan on ristiriidassa näiden kirjausten kanssa. 

Hallituksen muutkin säästöpäätökset vaikuttavat vammaisten työllisyyttä edistäviin toimiin ja toimintaan. Vuoden 2025 alusta voimaan tulevan te-palvelujen uudistuksen yhtenä tavoitteena on turvata heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien palvelut, mutta samanaikaisesti näiden palvelujen rahoitus pienenee. Vammaisjärjestöjen työllisyyttä tukeva ja työllistävä toiminta on vammaisten työllisyyden ja työelämäosallisuuden kannalta merkittävää ja yhteistyö tuloksellista julkisen palvelujen ja esimerkiksi työkykykoordinaattoreiden kanssa. Vuodesta 2025 eteenpäin myös STEA:n järjestöavustuksiin kohdistuvat määrärahaleikkaukset heikentävät vammaisten työllistymisen ja siihen saatavan tuen mahdollisuuksia.

Näkövammaisten liitto esittää, että Työkanava Oy:lle tuleville vuosille varattu rahoitus tulee käyttää vammaisten henkilöiden työllisyyttä tukevaan toimintaan varmistamalla riittävät resurssit ja yhteistyön koordinaatio asiakastyössä. Olennaista on, että rahoituksen ohjauksessa käytännön toimintaan kuullaan ja tehdään yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa. Kolmannen sektorin mahdollisuudet ja edellytykset turvata ja tukea vammaisten henkilöiden työllisyyttä on säilytettävä.

Lisätietoja:

Taru Tammi, työelämäpalveluiden päällikkö, taru.tammi@nakovammaistenliitto.fi