Siirry pääsisältöön

Esteetön ympäristö on nä­kö­vam­mai­sil­le tur­val­li­sen liik­ku­mi­sen edellytys

Näkövammaisten liiton edustajat tapasivat ilmasto- ja ympäristöministeri Kai Mykkäsen erityisavustaja Emma-Stina Vehmasen. Liitto on toimittanut ympäristöministeriölle taustamateriaalin, johon on koottu keskeisimmät nostot esteettömästä liikkumisesta näkövammaisten ihmisten näkökulmasta.

Suomi ratifioi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen vuonna 2016. Sopimus on voimassa lain tasoisena. YK:n vammaissopimuksen 9 artikla määrittelee esteettömyyden ihmisoikeudeksi. Artiklaa ei kuitenkaan ole Suomessa toimeenpantu täysimääräisesti.

Näkövammaisten liitto esittää seuraavia toimia YK:n vammaissopimuksen 9 artiklan toimeenpanemiseksi:

1. Näkövammaisten esteettömyystarpeiden kirjaamista rakennuksen esteettömyydestä säädettyyn asetukseen 241/2017.

2. Esteettömyysvaatimusten määrittelyä maankäyttö- ja rakennuslain (Alueidenkäyttölain) (132/1999) 83 §:ssä määritellyille alueille: yleinen alue, katualue ja liikennealue.

Näkövammaisten liitossa painotetaan, että ympäristöministeriön pitää ottaa tämän vaalikauden työkaluksi Rakennettu ympäristö kaikille -työryhmäraportti, jossa on muodostettu tilannekuva rakennetun ympäristön esteettömyydestä ja joka sisältää ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi ja muiksi toimenpiteiksi. 

Näkövammaisten liitto kannattaa työryhmän esittämiä viiteen teemaan koottuja kehittämisehdotuksia:

Vahvistetaan ihmisoikeuslähtöistä esteettömyyttä,

huolehditaan rakennetun ympäristön esteettömyydestä ennakolta,

tarkastellaan esteettömyyttä kokonaisuutena,

kehitetään yleisölle avoimien tilojen ja palvelujen esteettömyyttä,

lisätään yleistä tietoisuutta esteettömyydestä ja sen merkityksestä.

Liiton edustajat esittivät myös huolensa siitä, että rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyvät ohjeistukset ovat hajanaisia ja ne ovat pirstoutuneet pahimmillaan kuntakohtaisiksi. Käytössä on myös paljon vanhentuneita ohjeistuksia. Liiton mukaan esteettömyyskysymyksissä tarvitaan koordinaatiota ja oikea taho sitä tekemään on ympäristöministeriö, jonka hallinnonalaan esteettömyysasiat kuuluvat.