Siirry pääsisältöön

Celian siir­ty­mi­nen pel­käs­tään ää­ni­kir­jo­jen verk­ko­lai­naa­mi­seen herättää huolta

Näkövammaisyhteisössä on keskusteltu vilkkaasti, kun saavutettavuuskirjasto Celia ilmoitti 6.6. luopuvansa CD-levyistä ja siirtyvänsä lainaamaan äänikirjoja ainoastaan verkkopalvelun kautta. CD-levyjä lainataan 30.9. 2025 asti.

Celian CD-lainaus päättyy, koska CD-levyjen tuottamisen teknologia on tullut tiensä päähän. Verkkopalvelut ovat lisäksi edullisemmat ylläpitää.

Celian mukaan tällä hetkellä noin 90 prosenttia asiakkaista käyttää verkkopalvelua. CD-levyjä lainaavia asiakkaita on noin 7 000, joista suurin osa on ikääntyneitä näkövammaisia. 

Näkövammaisten liitto ei hyväksy sitä, että CD-äänikirjalainauksen päättyminen koskettaa käytännössä vain yhtä Celian asiakasryhmää. Hyväksyttävänä ei pidetä sitäkään, että lähes kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön Celiaan kohdentamat säästöt toteutetaan päättämällä CD-äänikirjalainaus.

-Tässä tilanteessa CD-äänikirjoja lainaavat näkövammaiset tarvitsevat erilaisia tukitoimia. Niitä suunnitellaan yhdessä Celian ja näkövammaisyhteisön digitukiverkoston kanssa, liitosta todetaan.

Myös Celia on luvannut tukea asiakkaiden mahdollisimman sujuvaa siirtymistä verkkopalvelun käyttäjiksi. Kirjastosta kerrotaan, että sieltä ollaan syksyllä yhteydessä asiakkaisiin, joita muutos koskee. 

Näkövammaisten liitto on yhdessä Finlands Svenska Synskadade rf:n ja Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen kanssa pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että siirtymäkausi CD-äänikirjalainauksen päättymiselle olisi mahdollisimman pitkä. Runsaan vuoden siirtymäaika voi kuitenkin olla liian lyhyt iäkkäille näkövammaisille, joille tietotekniikka on vierasta ja joilla ei ole digitaitoja. Pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, että iäkäs näkövammainen Celian asiakas jää jatkossa kokonaan ilman palvelua.