Siirry pääsisältöön

Am­ma­til­li­nen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus auttaa pääsemään työelämään tai jatkamaan työssä.
Kädet lukevat pistekirjoituslehteä.

Tällä sivulla

Ammatillisen kuntoutuksen ideana on auttaa vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä pääsemään työelämään tai jatkamaan siellä. Ammatillinen kuntoutus sopii hyvin työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja osatyökykyisille. Ammatillista kuntoutusta voi olla myös opiskelu, joka on hyväksytty ammatilliseksi kuntoutukseksi.

Arviointi

Ammatillisessa kuntoutuksessa arvioidaan kuntoutujan työ- ja toimintakykyä sekä etsitään ratkaisuja näkövamman aiheuttamiin haasteisiin. Kuntoutuksen tarvettasi arvioidaan ottamalla huomioon kokonaistilanteesi, muun muassa ikäsi, koulutuksesi, työkokemuksesi, muu osaamisesi, motivaatiosi, terveydentilanteesi ja terveydentilasi ennuste.

Järjestäjät

Kuntoutustoimien järjestäjinä toimivat pääasiassa Kela ja työeläkelaitokset. Työelämässä oleville ammatillista kuntoutusta tarjoavat työeläkelaitokset. Kela vastaa ammatillisesta kuntoutuksestasi silloin, jos et ole oikeutettu työeläkekuntoutukseen tai tapaturma- ja liikennevakuutuksen kuntoutukseen. Myös TE-toimisto voi tukea ammatillista kuntoutusta.

Lisätietoa ammatillisesta kuntoutuksesta:

Opiskelu ammatillisena kuntoutuksena

Tilanteestasi riippuen opiskeluasi ammatillisena kuntoutuksena voi tukea useimmiten joko työeläkeyhtiösi (jos olet työelämässä) tai Kela.

Kela tukee ammatillisena kuntoutuksena suoritettavia toisen asteen tai korkea-asteen perus-, jatko- ja uudelleenkoulutusopintoja ja mahdollisesti myös esim. lukio-opintoja, jos ne ovat tarpeen ammattiin valmistavaa koulutusta varten. Työeläkeyhtiöt tukevat koulutustasi silloin, jos ne katsovat suunnittelemasi koulutuksen lisäävän mahdollisuuksiasi palata työelämään tai jatkaa siellä.

Jos opiskelusi on hyväksytty ammatilliseksi kuntoutukseksi, ja sinulla on kuntoutustarpeestasi ja koulutuksen sopivuudesta lääkärinlausunto B, voit saada Kelalta kuntoutusrahaa, joka on tasoltaan usein opintotukea korkeampi. Kela voi lisäksi korvata sinulle opiskelukustannuksia (esim. lukukausimaksuja ja koulutarvikekustannuksia) sekä koti- ja opiskelupaikan välisiä matkoja (ei kuitenkaan päivittäisiä koulumatkakustannuksia).

Jos et opiskele opintojasi ammatillisena kuntoutuksena, voit tiedustella muita tuen muotoja opintoihisi. Aikuisille on useita tukivaihtoehtoja. Myös erilaiset järjestöt ja säätiöt myöntävät erilaisia apurahoja ja stipendejä.

Lisätietoja opintojen rahoituksesta saat Opintopolusta- Ulkoinen linkki ja Näkövammaisten liiton sivuilta.- Ulkoinen linkki Voit saada tukea niin ammatilliseen koulutukseen kuin korkeakouluopintoihin.