Gå direkt till innehållet
Synskadades förbunds logo.
Synskadades förbunds logo.

Med­lems­för­e­ning­ar

Vi har 23 medlemsföreningar. Kom med och bli medlem!
Tre unga leende vuxna på ett kafé.

Näkövammaisten liitto har 23 medlemsföreningar, varav 14 är regionala föreningar som verkar i olika delar av Finland och 9 nationella medlemsföreningar vars verksamhet är centrerad kring en bransch. Våra medlemsföreningar har cirka 11 500 medlemmar, varav cirka 9 000 är medlemmar i regionala föreningar. I de regionala föreningarna finns det också cirka 100 lokala föreningar, underavdelningar och klubbar.


Bli medlem

Du kan bli fullständig medlem i en regional förening om du är en blind eller synskadad person och du bor i föreningens verksamhetsområde. Regionala föreningar producerar tjänster för synskadade, till exempel ljudmagasiner, och organiserar aktiviteter för sina medlemmar.

Du kan gå med i nationella föreningar baserat på ditt yrke, hobby eller annat intresse. Du kan vara medlem i flera nationella medlemsföreningar samtidigt. Vissa av dem accepterar också seende människor som fullständiga medlemmar.

Bli medlem genom att kontakta din närmaste förening direkt.

Om du vill bli medlem eller stödjande medlem i en svenskspråkig förening, ta kontakt med Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS).

Kansliet: telefon 09 6962 300 måndagar–torsdagar kl. 10-16.
e-post: kansliet@fss.fi

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS)

puhelin: 09 6962 300 (ma-to klo 10-16)
sähköposti: kansliet@fss.fi

FSS webbsida- Extern länk


Regional föreningar

Etelä-Savon Näkövammaiset ry

Polttimonkatu 4
50100 S:t Michel
tel. 0440 161 555
toimisto@esn.fi
Etelä-Savon Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Södra Savonia

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Maruddsvägen 74 (PB 60, 00030 IIRIS)
00930 Helsingfors
tel. 09 396 041 (telefonväxel)
toimisto@hun.fi
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Nyland

Kaakkois-Suomen Näkövammaiset ry

Salpausselänkatu 30
45100 Kouvola
tel. 044 555 8637
kasunakov@gmail.com
Kaakkois-Suomen Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Kymmenedalen och Södra Karelen

Kainuun Näkövammaiset ry

Pohjolankatu 25
87100 Kajana
tel. 0400 367144
toimisto@kainuunnakovammaiset.fi
Kainuun Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Kajanaland

Keski-Suomen Näkövammaiset ry

Eeronkatu 7 B 19
40720 Jyväskylä
tel. 014 218 258 och 045 321 5552
ksn@ksn.fi
Keski-Suomen Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Mellersta Finland

Lapin Näkövammaiset ry

Maakuntakatu 12
96100 Rovaniemi
tel. 0400 146 641
toimisto@lapinnakovammaiset.fi
Lapin Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Lappland

Pohjanmaan Näkövammaiset ry

Matti Visanninkuja 10 B 9
60100 Seinäjoki
tel. 045 612 5122
toimisto@pohjanmaannakovammaiset.fi
Pohjanmaan Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Södra och Mellersta Österbotten och Österbotten

Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry

Kauppakatu 17 B 22
80100 Joensuu
tel. 013 129 954, 050 350 6050
toimisto@pknv.fi
Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Norra Karelen och Heinävesi

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry

Linnankatu 32
90100 Uleåborg
tel. 08 311 5653
yhdistys@ppnry.net
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Norra Österbotten

Pohjois-Savon Näkövammaiset ry

Kuninkaankatu 23 A 2. krs
70100 Kuopio
tel. 0440 613 255, 0440 613 161
toimisto@psnry.fi
Pohjois-Savon Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Norra Savolax

Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry

Puistokatu 9
15100 Lahtis
tel. 044 705 4060
toimisto@phn.fi
Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Päijänne-Tavastland och en del av Egentliga Tavastland

Satakunnan Näkövammaiset ry

Otavankatu 4 C 49
28100 Björneborg
tel. 02 641 1530
toimisto@satakunnannakovammaiset.fi
Satakunnan Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Satakunta
besökstid: må., ti. och on. 8.30–11.30 och to. 12–15.30

Tampereen seudun Näkövammaiset ry

Kuninkaankatu 8 A 1
33210 Tammerfors
tel. 050 520 5075
toimisto@tsnv.fi
Tampereen seudun Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Birkaland och en del av Egentliga Tavastland

Egentliga Finlands Synskadade rf

Läntinen Pitkäkatu 37 B
20100 Åbo
tel. 044 2415 321, 044 2415 441
toimisto@vsn.fi
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Egentliga Finland och Åland
besökstid: må.–to. 9–15


Nationella föreningar

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry
Maruddsvägen 74 (Iiris center), 00930 Helsingfors
Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry

besöksadress: Iiris center, 5. våningen, Östra centrum, Maruddsvägen 74, Helsingfors
postadress: Maruddsvägen 74, 00930 Helsingfors
tel. 044 534 0042
nakovammaiset@kasityontekijat.fi
Näkövammaiset Käsityöntekijät ry: webbplats- Extern länk

Synskadades biblioteksförening rf

besöksadress: Marjaniementie 74, Helsingfors
postadress: Synskadades biblioteksförening rf, PB 30, 00030 IIRIS
fax 09 2295 2295
Näkövammaisten Kirjastoyhdistys ry: webbplats- Extern länk

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

postadress: Maruddsvägen 74, 00930 Helsingfors
besöksadress: Verksamhets- och servicecentret Iiris (5. våningen), Östra centrum, Helsingfors
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry: webbplats- Extern länk

Synskadade barn rf

Malmbågen 15 A, 00700 Helsingfors
tel. 050 403 9080
nlt@silmatera.fi
Näkövammaiset lapset ry: webbplats- Extern länk

Opaskoirayhdistys ry

PB 30, 00030 IIRIS
tel. 050 432 8431
info@opaskoirayhdistys.fi
Opaskoirayhdistys ry: webbplats- Extern länk

Stöd för de Blindas Undervisning rf

c/o Ammattiopisto Live Alberga
Boställsbacken 4–6, 02600 Esbo
sekreterare Pia Pyötsiä
tel. 040 558 2066

Steleto ry

sekreterare Ritva Sabelli
Petersgatan 10 D 27, 00140 Helsingfors
tel. 09 635 902
fax 09 660 651
ritva.sabelli@pp.inet.fi
Steleto ry: webbplats- Extern länk

Föreningen Finlands Dövblinda rf

Insinöörinkatu 10, 33720 Tammerfors
tel. 040 778 0266 (telefonväxel), även textmeddelanden
Suomen Kuurosokeat ry: webbplats- Extern länk