Gå direkt till innehållet
Synskadades förbunds logo.
Synskadades förbunds logo.

Med­lems­för­e­ning­ar

Vi har 23 medlemsföreningar. Kom med och bli medlem!
Tre unga leende vuxna på ett kafé.

Näkövammaisten liitto har 23 medlemsföreningar, varav 14 är regionala föreningar som verkar i olika delar av Finland och 9 nationella medlemsföreningar vars verksamhet är centrerad kring en bransch. Våra medlemsföreningar har cirka 11 500 medlemmar, varav cirka 9 000 är medlemmar i regionala föreningar. I de regionala föreningarna finns det också cirka 100 lokala föreningar, underavdelningar och klubbar.


Bli medlem

Du kan bli fullständig medlem i en regional förening om du är en blind eller synskadad person och du bor i föreningens verksamhetsområde. Regionala föreningar producerar tjänster för synskadade, till exempel ljudmagasiner, och organiserar aktiviteter för sina medlemmar.

Du kan gå med i nationella föreningar baserat på ditt yrke, hobby eller annat intresse. Du kan vara medlem i flera nationella medlemsföreningar samtidigt. Vissa av dem accepterar också seende människor som fullständiga medlemmar.

Bli medlem genom att kontakta din närmaste förening direkt.


Regional föreningar

Etelä-Savon Näkövammaiset ry

Polttimonkatu 4
50100 S:t Michel
tel. 0440 161 555
toimisto@esn.fi
Etelä-Savon Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Södra Savonia

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

Maruddsvägen 74 (PB 60, 00030 IIRIS)
00930 Helsingfors
tel. 09 396 041 (telefonväxel)
toimisto@hun.fi
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Nyland

Kaakkois-Suomen Näkövammaiset ry

Salpausselänkatu 30
45100 Kouvola
tel. 044 555 8637
kasunakov@gmail.com
Kaakkois-Suomen Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Kymmenedalen och Södra Karelen

Kainuun Näkövammaiset ry

Pohjolankatu 25
87100 Kajana
tel. 0400 367144
toimisto@kainuunnakovammaiset.fi
Kainuun Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Kajanaland

Keski-Suomen Näkövammaiset ry

Eeronkatu 7 B 19
40720 Jyväskylä
tel. 014 218 258 och 045 321 5552
ksn@ksn.fi
Keski-Suomen Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Mellersta Finland

Lapin Näkövammaiset ry

Maakuntakatu 12
96100 Rovaniemi
tel. 0400 146 641
toimisto@lapinnakovammaiset.fi
Lapin Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Lappland

Pohjanmaan Näkövammaiset ry

Matti Visanninkuja 10 B 9
60100 Seinäjoki
tel. 045 612 5122
toimisto@pohjanmaannakovammaiset.fi
Pohjanmaan Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Södra och Mellersta Österbotten och Österbotten

Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry

Kauppakatu 17 B 22
80100 Joensuu
tel. 013 129 954, 050 350 6050
toimisto@pknv.fi
Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Norra Karelen och Heinävesi

Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry

Linnankatu 32
90100 Uleåborg
tel. 08 311 5653
yhdistys@ppnry.net
Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Norra Österbotten

Pohjois-Savon Näkövammaiset ry

Kuninkaankatu 23 A 2. krs
70100 Kuopio
tel. 0440 613 255, 0440 613 161
toimisto@psnry.fi
Pohjois-Savon Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Norra Savolax

Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry

Puistokatu 9
15100 Lahtis
tel. 044 705 4060
toimisto@phn.fi
Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Päijänne-Tavastland och en del av Egentliga Tavastland

Satakunnan Näkövammaiset ry

Otavankatu 4 C 49
28100 Björneborg
tel. 02 641 1530
toimisto@satakunnannakovammaiset.fi
Satakunnan Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Satakunta
besökstid: må., ti. och on. 8.30–11.30 och to. 12–15.30

Tampereen seudun Näkövammaiset ry

Kuninkaankatu 8 A 1
33210 Tammerfors
tel. 050 520 5075
toimisto@tsnv.fi
Tampereen seudun Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Birkaland och en del av Egentliga Tavastland

Egentliga Finlands Synskadade rf

Läntinen Pitkäkatu 37 B
20100 Åbo
tel. 044 2415 321, 044 2415 441
toimisto@vsn.fi
Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk
område: Egentliga Finland och Åland
besökstid: må.–to. 9–15


Nationella föreningar

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry

Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry
Maruddsvägen 74 (Iiris center), 00930 Helsingfors
Fysioterapia-alan Näkövammaiset ry: webbplats- Extern länk

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry

besöksadress: Iiris center, 5. våningen, Östra centrum, Maruddsvägen 74, Helsingfors
postadress: Maruddsvägen 74, 00930 Helsingfors
tel. 044 534 0042
nakovammaiset@kasityontekijat.fi
Näkövammaiset Käsityöntekijät ry: webbplats- Extern länk

Synskadades biblioteksförening rf

besöksadress: Marjaniementie 74, Helsingfors
postadress: Synskadades biblioteksförening rf, PB 30, 00030 IIRIS
fax 09 2295 2295
Näkövammaisten Kirjastoyhdistys ry: webbplats- Extern länk

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

postadress: Maruddsvägen 74, 00930 Helsingfors
besöksadress: Verksamhets- och servicecentret Iiris (5. våningen), Östra centrum, Helsingfors
Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry: webbplats- Extern länk

Synskadade barn rf

Malmbågen 15 A, 00700 Helsingfors
tel. 050 403 9080
nlt@silmatera.fi
Näkövammaiset lapset ry: webbplats- Extern länk

Opaskoirayhdistys ry

PB 30, 00030 IIRIS
tel. 050 432 8431
info@opaskoirayhdistys.fi
Opaskoirayhdistys ry: webbplats- Extern länk

Stöd för de Blindas Undervisning rf

c/o Ammattiopisto Live Alberga
Boställsbacken 4–6, 02600 Esbo
sekreterare Pia Pyötsiä
tel. 040 558 2066

Steleto ry

sekreterare Ritva Sabelli
Petersgatan 10 D 27, 00140 Helsingfors
tel. 09 635 902
fax 09 660 651
ritva.sabelli@pp.inet.fi
Steleto ry: webbplats- Extern länk

Föreningen Finlands Dövblinda rf

Insinöörinkatu 10, 33720 Tammerfors
tel. 040 778 0266 (telefonväxel), även textmeddelanden
Suomen Kuurosokeat ry: webbplats- Extern länk