Siirry pääsisältöön

Musiik­ki­pe­da­go­gi, muusikko

Musiikkipedagogi voi toimia vaikkapa laulunopettajana työväenopistossa tai yksityisesti.

Tällä sivulla

Musiikkipedagogi voi opettaa laulua ja laulun teoriaa sekä toimia esiintyvänä taiteilijana.

Oleellista ovat tietysti musiikilliset taidot, mutta myös esiintymis- ja pedagogiset taidot niin yksilöllisesti kuin ryhmässä sekä markkinointiin ja yrittäjyyteen liittyvät taidot. Myös tietoteknisiä taitoja tarvitaan.

Työtehtävät

Näkövammaisten muusikon ja musiikkipedagogin työtehtäviä ovat mm. seuraavat:

  • laulun opetustyö
  • esiintyminen
  • kirjoitustyö
  • yrittäjyyteen liittyvät hallinnolliset tehtävät.

Haasteita ja ratkaisuja

Näkövammasta on suoranaista hyötyä, sillä oppilaat kokevat olonsa turvallisemmaksi laulaa, kun opettaja ei voi reagoida muuhun kuin ääneen. Kuuntelu on myös harjaantuneempaa.

Nuottien käsittely yhdessä näkevien soittajien kanssa voi olla näkövammaiselle haasteellista. Nuottien tuottaminen näkeville on haasteellista, kun niitä ei voi tehdä mustavalkoisena. Haasteellista on myös nuottien tulkkaus pisteille tai vastaavan tiedon saaminen soivassa muodossa.

Kuoronjohtotyö on materiaaliteknisistä syistä ongelmallista, mutta ei kuitenkaan mahdotonta.

Esiintymiseen liittyvät asiat, kuten lavalla oleminen, on mietittävä omakohtaisesti ja ratkaistava aina yksilöllisesti.

Työtehtävissä, joissa on käsiteltävä mustavalkoista tekstiä, ja työhön liittyviä hankintoja tehtäessä apuna voi käyttää henkilökohtaista avustajaa. Tietoteknisten apuvälineiden lisäksi apuvälineinä voi olla esimerkiksi sanelin, digitaalinen tallennin ja opaskoira.

Koulutus

Musiikkipedagogi (amk), musiikin kandidaatti tai musiikin maisteri. Laulunopettaja.

Kysy lisää

Näkövammaisten liiton työelämäpalvelujen asiantuntijat auttavat mielellään sopivan työn pohtimisessa.