Siirry pääsisältöön

Victor Reader Stream - tas­ku­mal­li

Tällä sivulla

Tässä ohjeessa kerrotaan vaihe vaiheelta, miten voit kuunnella äänilehtiä ja äänikirjoja Daisy-soittimella.

Victor Streamin näppäimet

Streamin yläpääty

Streamin yläpäädyn liitännät

Streamin vasen ja oikea sivu.

Streamin vasen ja oikea sivu

Streamin etupuolen näppäimet

Streamin etupuolen näppäimet
 1. Kaiutin
 2. Mikrofoni
 3. Kirjanmerkki
 4. Numeronäppäimet: sisältävät lisäksi selailupainikkeet ja muita erityistoimintoja. Ks. ohjeesta tarkemmat tiedot
 5. Kelaus eteen
 6. Toista/Pysäytä
 7. Kelaus taakse
 8. Unitoiminto
 9. Siirry sivulle

1. Yleistä

1.1 Pakkauksen sisältö

 • Victor Reader Stream (akku valmiiksi asennettuna)
 • verkkolaite
 • suojakotelo
 • pitkä USB-johto laitteen liittämiseksi tietokoneeseen
 • lyhyt USB-johto USB-muistin liittämiseksi laitteeseen
 • kuulokkeet
 • takuutodistus
 • SD-muistikortti
 • CD, jossa ovat käyttöohjeet ym. dokumentit
 • Näin käytän Daisy-soitinta -käyttöopas ja valmistajan käyttöohje

Huom.: Alkuperäinen pakkaus kannattaa säästää siltä varalta, että joudut toimittamaan laitteen huoltoon. Pyydä ennen laitteen lähettämistä huoltolupa Daisy-neuvonnasta p. 09 3960 4040.

1.2 Laitteen kuvaus

Laitteen etupuoli jakaantuu kolmeen osaan:

Yläosan vasemmassa kulmassa on kaiutin ja oikeassa kulmassa sisäänrakennettu mikrofoni.

Keskiosassa on numeronäppäimistö, jossa on tunnistuspiste numero 5:ssä. Numeronäppäimistöä käytetään kirjan rakenteessa liikkumiseen sekä laitteen eri toimintojen hallintaan. Numeron 1 yläpuolella on neliön muotoinen Siirry sivulle -näppäin, jolla voidaan siirtyä julkaisussa suoraan tietylle sivulle tai otsikkoon. Numeron 3 yläpuolella on vinoneliön muotoinen Kirjanmerkki-näppäin, jota käytetään kirjanmerkkien hallintaan. Näiden kahden näppäimen välissä on vihreä merkkivalo, joka palaa jatkuvasti laitteen ollessa päällä ja vilkkuu akkua ladattaessa.

Laitteessa alinna on kolmen näppäimen ryhmä. Näistä keskimmäinen on Toista/Pysäytä-näppäin. Tämän näppäimen molemmin puolin ovat nuolen muotoiset pikakelausnäppäimet. Näiden kolmen näppäimen keskellä, Toista/Pysäytä-näppäimen yläpuolella, on Unitoiminto-näppäin.

Numeronäppäinten ja Unitoiminto-näppäimen välissä oleva korotettu linja helpottaa oikeiden näppäinten löytämistä.

Laitteen sivut, yläpääty ja pohja:

Laitteen vasemmassa sivussa ylinnä on virtakytkin, joka pitkään painettuna kytkee laitteeseen virran päälle ja pois päältä. Virran ollessa kytkettynä tällä näppäimellä on lyhyesti painettuna kolme toimintoa, joiden välillä se vaihtelee:

 • äänenvoimakkuuden säätö
 • äänen nopeuden säätö
 • äänen kirkkauden säätö

Säätö tapahtuu virtakytkimen alapuolella olevilla kahdella nuolenmuotoisella näppäimellä, joista ylempi lisää säädettävää arvoa ja alempi vähentää. Esim. äänenvoimakkuutta lisätään ylemmällä näppäimellä.

Laitteen oikeassa sivussa on ylhäällä kaksi liitintä. Näistä ylempi on kuulokeliitin ja alempi ulkoisen mikrofonin liitin. Äänitysnäppäin on kahden karhennetun alueen välissä oleva neliönmuotoinen näppäin, jossa on pieni merkkipiste.

Laitteen päädyssä, kaiuttimen ja mikrofonin yläpuolella, on vasemmalla USB-liitin, jolla laite liitetään tietokoneeseen tai USB-muistiin. Oikealla on latauslaitteen liitin. Liitinten välissä oleva kapea aukko on SD-muistikortin paikka.

Laitteen pohjassa on akun kotelo. Akun kotelon kansi avataan siten, että painetaan sormella ylhäällä olevan neliönmuotoisen kolon alta keskeltä ja liu'utetaan kansi kohti laitteen etuosaa. Akku irrotetaan painamalla sormella akun yläosasta löytyvästä kolosta kohti laitteen etuosaa ja nostamalla akku paikaltaan. Akku kiinnitetään takaisin asettamalla akun kolme uloketta laitteen etuosaan ja painamalla akku paikoilleen. Akun kansi suljetaan asettamalla se ohjausuriinsa ja liikuttamalla kohti laitteen takaosaa.

2. Näppäimistö ja sen eri toiminnot

2.1 Yläpuoli

Numeronäppäin 1: Kirjaluettelo. Kirjaluettelon julkaisujen välillä voit siirtyä näppäimillä 4 ja 6. Julkaisun toisto käynnistyy Toista/Pysäytä -näppäimellä. Kirjaluettelo-näppäin vaihtelee eri julkaisutyyppien välillä seuraavasti:

 • Daisy-kirjat
 • Musiikki
 • Tekstitiedostot
 • Muistiinpanot

Pitkään painettuna näppäin avaa Streamin sisäisen käyttöohjeen ja uudelleen pitkään painettuna poistutaan ohjeesta.

Numeronäppäin 2: Ylempi selaustaso. Siirtyminen ylemmälle selaustasolle.

Numeronäppäin 3: Poista. Näppäimellä poistetaan julkaisuja.

Numeronäppäin 4: Taaksepäin. Siirtyminen taaksepäin valitulla selaustasolla.

Numeronäppäin 5: Missä olen. Kertoo, missä kohtaa julkaisua olet.

Numeronäppäin 6: Eteenpäin. Siirtyminen eteenpäin valitulla selaustasolla.

Numeronäppäin 7: Laitteen asetusten hallinta / Puhesyntetisaattorin kielen vaihto. Tällä näppäimellä on useita toimintoja riippuen siitä, kuinka monta kertaa sitä painetaan.

- Valikko (1. painallus): Laitteen perusasetusten hallinta. Asetus valitaan näppäimillä 2 ja 8. Asetuksen arvoa muutetaan näppäimillä 4 ja 6. Asetus hyväksytään Vahvista-näppäimellä (#) ja peruutetaan Peruuta-näppäimellä (*).
- Ohita (2. painallus): Daisy-julkaisun ohitettavien elementtien lukeminen, kuten sivunumerot, alaviitteet yms.
- Kieli (3. painallus): Laitteen sisäisen puhesyntetisaattorin kielen asettaminen.
- Alusta muistikortti (4. painallus): Muistikortin alustus. Alustus käynnistyy Vahvista-näppäimellä(#).
- Pitkään painettuna tämä näppäin vaihtaa puhesyntetisaattorin kieltä.

Numeronäppäin 8: Alempi selaustaso. Siirtyminen alemmalle selaustasolle.

Numeronäppäin 9: Puhesyntetisaattoritila / Äänitetila(= Kuuntelutila). Näppäin vaihtelee puhesyntetisaattori- ja äänitetilojen välillä. Puhesyntetisaattoritilaa käytetään tekstimuotoisien Daisy-julkaisujen lukemiseen laitteen omalla puhesyntetisaattorilla.

Tähti-näppäin (*): Peruuta-näppäin. Toiminnon peruutus / Näppäimistön lukitus. Pitkään painettuna näppäimistö lukittuu. Näppäinlukko avataan antamalla numeronäppäimistöltä numero

Numeronäppäin 0: Tiedot-näppäin / Näppäinkuvaukset päälle ja pois. Lyhyesti painettaessa kuullaan kuunneltavan julkaisun tiedot, kuten kulunut aika, jäljellä oleva aika jne. sekä tietoa laitteen tilasta, kuten akkujen lataustaso.

Pitkään painettaessa asetetaan näppäinkuvaus päälle ja pois. Näppäinkuvauksen ollessa päällä laite kertoo lyhyen ohjeen jokaisesta näppäimestä näppäintä painettaessa.

Ruutu-näppäin (#): Vahvista-toiminto. Näppäimellä vahvistetaan toiminnon suorittaminen, esim. siirtyminen sivulle tai asetusten muutos.

Siirry sivulle -näppäin (neliö, numeronäppäimen 1 yläpuolella): Näppäintä kerran painettaessa voidaan siirtyä tietylle sivulle. Sivunumero valitaan numeronäppäimistöllä, jonka jälkeen painetaan Vahvista-näppäintä(#). Jos painetaan Toista/Pysäytys-näppäintä, toisto alkaa välittömästi siltä sivulta, johon siirryttiin.

Kahdesti painettuna tällä näppäimellä voidaan siirtyä julkaisun tiettyyn otsikkoon. Otsikon numero valitaan numeronäppäimillä, jonka jälkeen painetaan Vahvista-näppäintä(#). Jos painetaan Toista/Pysäytä-näppäintä, toisto alkaa otsikosta, johon siirryttiin.

Kirjanmerkkinäppäin (vinoneliö, numeronäppäimen 3 yläpuolella): Tällä näppäimellä on useita toimintoja eri käyttö-yhteyksissä, riippuen siitä, kuinka monta kertaa näppäintä painetaan.

- Siirry kirjanmerkkiin (1. painallus): Voit siirtyä haluttuun kirjanmerkkiin antamalla numeronäppäimillä kirjanmerkin numeron ja painamalla Vahvista(#)- tai Toista/Pysäytä-näppäintä.
- Lisää kirjanmerkki (2. painallus): Voit lisätä kirjanmerkin antamalla kirjanmerkin numeron numeronäppäimillä ja painamalla Vahvista(#)- tai Toista/Pysäytä-näppäintä.
- Valitun alueen alku /loppu (3. painallus): Voit merkitä tietyn alueen kirjanmerkiksi.
- Kirjanmerkkiluettelo (4. painallus): Voit siirtyä kirjanmerkkien välillä näppäimillä 4 ja 6.
- Poista kirjanmerkki (5.painallus): Anna poistettavan kirjanmerkin numero numeronäppäimillä ja paina Vahvista(#)- tai Toista/pysäytä-näppäintä. Poistaaksesi kaikki kirjanmerkit anna numero 99999.

Unitoiminto-näppäin: Asettaa laitteen sammumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Vaihtoehdot ovat 15, 30, 45, 60 minuuttia sekä Pois käytöstä. Jos olet jo asettanut jonkin ajan, näppäimen painaminen antaa ilmoituksen, paljonko aikaa on jäljellä ennen sammutusta. Sen jälkeen voit taas muuttaa aikaa uusilla painalluksilla.

2.2 Laitteen vasen sivu

Virtakytkin: Pitkään painettuna kytkee virran päälle tai pois. Lyhyesti painettuna vaihtelee eri säätötilojen välillä.

Kuunneltaessa Daisy-julkaisua säätötilat ovat:
- äänenvoimakkuus
- äänen nopeus
- äänen kirkkaus

Kuunneltaessa tekstimuotoisia julkaisuja laitteen puhesyntetisaattorilla säätötilat ovat:
- äänen voimakkuus
- äänen nopeus (puhesyntetisaattorin)
- äänen korkeus (puhesyntetisaattorin ääni)

Kuunneltaessa musiikkia säätötilat ovat:
- äänenvoimakkuus
- äänen nopeus
- basso (matalien äänten korostus /vaimennus)
- diskantti (korkeiden äänten korostus /vaimennus)

Säätönäppäimet: Säätö tapahtuu virtakytkimen alapuolella olevilla kahdella nuolenmuotoisella näppäimellä, joista ylempi lisää säädettävää arvoa ja alempi vähentää.

2.3 Laitteen oikea sivu

Kuulokeliitin: Kuulokkeiden tai muun äänentoistojärjestelmän liittäminen laitteeseen.

Ulkoisen mikrofonin liitin: Ulkoisen mikrofonin kytkeminen laitteeseen paremman äänityksen aikaansaamiseksi.

Äänitysnäppäin: Lyhyesti painettuna äänitys, jolloin äänitys voidaan keskeyttää tilapäisesti Toista/Pysäytä-näppäimellä. Äänitys lopetetaan painamalla uudestaan äänitysnäppäintä.

Näppäintä pitkään painettaessa käynnistyy pikaäänitys, joka päättyy kun näppäin vapautetaan.

3. Muistikortti ja eri julkaisutyypit

3.1 Muistikortin asettaminen paikoilleen

Käännä laitteen yläpääty itseesi päin ja aseta muistikortti paikoilleen siten, että sen vino kulma osoittaa ylös oikealle. Kortti ei asetu paikoilleen, mikäli se on väärin päin. Paina korttia kevyesti, kunnes se lukkiutuu.

Poista muistikortti painamalla korttia sisäänpäin, jolloin lukitus-mekanismi vapauttaa kortin.

Kortin vinoa kulmaa vastakkaisessa sivussa on liukuva vipu, jolla muistikortti voidaan suojata siten, että kortille ei voida tallentaa tietoa. Suojaus on päällä vivun ollessa ala-asennossaan.
Kun laite käynnistetään muistikortin asettamisen jälkeen, muisti-kortille luodaan laitteen tarvitsemat kansiot eri julkaisu-tyypeille.

3.2 Julkaisutyypit ja niiden kansiot

Stream toistaa eri julkaisutyyppejä ja käsittelee niitä eri tavoin. Julkaisutyyppejä voivat olla esim. Daisy-äänikirjat, musiikki-tiedostot, podcastit ja tekstitiedostot. Jotta laite tunnistaa julkaisutyypit oikein, on tärkeää, että eri sisällöt kopioidaan omiin kansioihinsa muistikortilla.

Muistikortilla ovat kansiot erilaisille julkaisuille seuraavasti:
$VRAUDIBLE: Kaupalliset Audible-äänikirjat (http://www.audible.com)

$VRAUDIOBKM: Daisy-kirjoihin tallennettujen äänikirjanmerkkien tiedot.

$VRDTB: Daisy-äänikirjat. Jokainen kirja tallennetaan omaan alikansioonsa.

$VRMUSIC: Musiikkitiedostot (.mp3, .ogg, .flac, .wav). Musiikki voidaan tallentaa omiin alikansioihinsa esim. artistin, albumin, tyylisuunnan jne. perusteella.

$VRNOTES: Äänitetyt muistiinpanot. Stream numeroi äänitetyt tiedostot juoksevasti. Muistiinpanot tallennetaan AMR-WB-muodossa. Näiden tiedostojen toistaminen tietokoneella vaatii erillisen AMR-mediakoodekin asentamista.

$VROTHERBOOKS: Muut kuin Daisy-äänikirjat, esim. mp3-äänikirjat. Jos äänikirjassa on useita tiedostoja, se kannattaa tallentaa omaan alikansioonsa.

$VRPODCAST: Podcastit (.mp3, .ogg, .wav, .flac).

$VRTEXT: Tekstitiedostot (.txt, .html, .xml, .rtf). Jokainen tekstitiedosto näkyy kirjaluettelossa omana julkaisunaan. Näitä tiedostoja luetaan Streamin sisäisellä puhesyntetisaattorilla.

3.3 Tiedostojen siirto muistikortille

3.3.1 Tiedonsiirto

Tiedonsiirtoa varten Stream voidaan liittää tietokoneeseen laitteen mukana tulevalla USB-kaapelilla. Laitteen muistikortti voidaan myös irrottaa ja käyttää tiedonsiirrossa erillistä muistikortinlukijaa. Mikäli mahdollista, tämä tapa on suositeltava, koska Streamin oma USB-liitäntä on tiedonsiirtonopeudeltaan hidas.

 1. Sammuta virta laitteesta ennen kuin yhdistät sen tietokoneeseen.
 2. Yhdistä USB-kaapeli Streamin takaosan vasemman-puoleiseen liittimeen ja tietokoneen USB-porttiin.
 3. Kytke virta Streamiin. Hetken kuluttua laite ilmoittaa: "Tiedonsiirtotila".

Nyt laitteen muistikortti näkyy Windowsin Oma tietokone -sovelluksessa ja resurssienhallinnassa omana asemanaan, johon voidaan siirtää tietoa samaan tapaan kuin esim. USB-muistitikulle tai kiintolevylle.

Voit asentaa tietokoneelle myös Daisy apuri-ohjelman, joka on tarkoitettu helpottamaan Daisy-julkaisujen siirtoa. Ohjelman voit ladata Ohjepankista- Ulkoinen linkki.

Kytkettyäsi laitteen tietokoneeseen muistikortti näkyy Windowsin Tietokone -sovelluksessa ja resurssienhallinnassa omana asemanaan, johon voidaan siirtää tietoa samaan tapaan kuin esim. USB-muistitikulle tai kiintolevylle.

3.3.2 Daisy-julkaisun kopiointi muistikortille

Kopioidaksesi Daisy-julkaisun Streamin muistikortille toimi seuraavasti:

 1. Yhdistä laite tietokoneeseen. Vaihtoehtoisesti irrota muistikortti ja aseta se muistikortinlukijaan. Yhdistä lukija tietokoneeseen.
  Huom.: Jos saat ruudulle ikkunan, jossa pyydetään valitsemaan mitä muistikortilla oleville tiedostoille tehdään, paina Esc-näppäintä.
 2. Aseta kopioitavan Daisy-julkaisun sisältävä CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
  Huom.: Jos saat ruudulle ikkunan, jossa pyydetään valitsemaan mitä CD-levyllä oleville tiedostoille tehdään, paina Esc-näppäintä.
 3. Avaa Oma tietokone -sovellus. Nyt näytöllä on resurssiluettelo, jossa mm. levyasemat ovat allekkain. Siirry nuolella alaspäin Daisy-kirjan sisältävän CD-aseman kohdalle ja paina Enter-näppäintä.
 4. Valitse kaikki tiedostot komennolla Control ja A ja kopioi ne leikepöydälle komennolla Control ja C.
 5. Siirry takaisin resurssiluetteloon painamalla Backspace- eli korjausnäppäintä. Siirry nuolella alaspäin muistikortin kohdalle. Muistikortti on yleensä Siirrettävä levy, asema E. Paina Enter-näppäintä.
 6. Siirry nuolella alaspäin kansion $VRDTB kohdalle. Paina Enter.
 7. Luo kopioitavalle julkaisulle oma kansionsa avaamalla valikko Alt-näppäimellä ja siirtymällä Tiedosto-valikossa nuolella alaspäin alavalikon "Uusi" kohdalle. Valitse seuraavasta valikosta kohta ?kansio? ja paina Enter.
 8. Kirjoita nyt nimi uudelle kansiolle ja paina Enter. Siirry nuolella alaspäin luomasi kansion kohdalle ja avaa se Enterillä. Liitä leikepöydälle kopioitu Daisy-kirja näppäinkomennolla Control ja V. Tiedostojen siirto saattaa kestää useita minuutteja.
 9. Kun tiedonsiirto on päättynyt, näytöllä näkyy kansion sisältö. Sulje Oma tietokone -sovellus näppäinkomennolla Alt ja F4.

3.3.3 Victor Streamin tai muistikortinlukijan turvallinen irrottaminen tietokoneesta

On suositeltavaa, että Stream tai muistikortinlukija poistetaan tietokoneesta Windowsin turvallista laitteen poistotapaa noudattaen. Näin vältetään muistikortin tuhoutuminen kesken tiedonsiirron.

Poista muistikortti käytöstä ja irrota laite tietokoneesta seuraavasti:

 1. Anna näppäinkomento Windows ja B ja siirry nuolinäppäimillä kohtaan Poista laite turvallisesti. Paina välilyönti.
 2. Valitse nuolilla luettelosta USB-massamuistilaite. Siirry Tab-näppäimellä Pysäytä-painikkeeseen ja paina Enter. Vahvista laitteen pysäyttäminen painamalla Enter.
 3. Irrota USB-kaapeli tai muistikortinlukija tietokoneesta.
 4. Sulje Stream ennen kuin irrotat sen tietokoneesta.

4. Numeroitujen tasojen avulla liikkuminen

Daisy-soitin tarjoaa mahdollisuuden jäsenneltyihin äänijulkaisuihin. Esimerkiksi kirjan luvut voidaan eritellä otsikoiden ja alaotsikoiden perusteella numeroiduille tasoille. Jos haluaa löytää kirjasta jonkin tietyn kohdan, ei tarvitse kelata pitkiä aikoja, vaan kohteeseen voi siirtyä suoraan näiden tasojen avulla käyttämällä selailunäppäimiä 2,4,6 ja 8.

Eri kirjoissa tasojen numerointitapa vaihtelee, sillä esimerkiksi tietokirjoissa voi olla monia alakkaisia otsikoita ja niillä kaikilla omat tasot, mutta jossakin lyhyessä tiedotteessa on ehkä vain yksi taso, jolla kaikki teksti on yhtenäisesti peräkkäin. Useimmiten pääotsikot ovat tasolla yksi, näiden alaotsikot tasolla kaksi jne. Opasääni mainitsee vain ne tasonumerot, jotka sisältyvät kuunneltavana olevaan kirjaan. Ohjeen lopussa on esimerkki kirjan jäsentelystä.

5. Tietoja akusta

 • täyteen ladattu akku antaa n. 15 tunnin kuunteluajan
 • akku latautuu automaattisesti, kun Stream on kytketty verkkolaitteeseen. Laitetta voidaan käyttää latauksen aikana.
 • akun lataus kestää noin neljä tuntia
 • kun laite on pois päältä, virtavalo vilkkuu latauksen aikana
 • akkukäytössä virta katkeaa automaattisesti, mikäli laitetta ei käytetä n. 30 minuuttiin
 • akun latauskapasiteetti alkaa heikentyä noin 400 latauskerran jälkeen
 • laitteeseen voi vaihtaa ainoastaan valmistajan hyväksymän akun.


Lisätietoja Daisy-soittimen toiminnoista saat laitteen mukana tulleista valmistajan käyttöohjeista.

Esimerkki tasojen jäsentelystä

Katso esimerkki keittokirjan tasojen jäsentelystä.- Ulkoinen linkki