Siirry pääsisältöön

Victor Reader Clas­sicXPlus

Tässä ohjeessa kerrotaan vaihe vaiheelta, miten voit kuunnella äänikirjoja ja muita julkaisuja Daisy-soittimella. Kirjat toimitetaan CD-levyillä. Monet Daisyn toiminnoista ovat kasettinauhureiden käyttäjille ennestään tuttuja. Lisäksi on uusia ominaisuuksia, joista on hyötyä pienen harjoittelun jälkeen.

Tällä sivulla

Aluksi

Daisy-soittimessa on opasääni, joka kertoo painikkeen toiminnon sitä painettaessa. Siksi ei haittaa, vaikka ei aina muistaisikaan, mitä painiketta piti painaa. Levy ja laite eivät myöskään vahingoitu vääristä painalluksista. Laitteessa on liitinaukko mahdollista kuulokekäyttöä varten. Se sijaitsee soittimen oikeassa sivussa etummaisena, erillään muista liitinaukoista.

Käyttö

 1. Aseta laite eteesi siten, että kahva on vasemmalla.
 2. Kiinnitä mukana tullut virtajohto laitteen takaosassa olevaan aukkoon ja sen jälkeen kytke toinen pää pistorasiaan. Paina pyöreää, kuoppamaista virtapainiketta laitteen oikeassa laidassa niin pitkään, että kuulet merkkiäänen. Jos akku on ladattu, voit kuunnella myös ilman virtajohtoa. Ensimmäisellä käyttökerralla kytke laite kuitenkin verkkovirtaan.
 3. Tartu CD-levyyn sen reunoista ja vältä koskettelemasta levyn pintaa likaantumisen estämiseksi. Työnnä CD-levy sisään laitteen etuosan litteästä aukosta. Mitään kantta ei tarvitse avata. Jos levy on ylösalaisin, laite työntää levyn ulos.
 4. Tuokion kuluttua levyn syöttämisestä Daisy-soittimen opasääni kertoo, mikä kirja tai muu julkaisu levyllä on. Jos et tiedä jostakin levystä, mikä se on, työnnä levy Daisy-soittimeen ja kuulet hetken päästä julkaisun nimen.
 5. Lukeminen käynnistyy painamalla kuuntelupainiketta. Se on kookas, oranssi painike alarivissä keskellä. Kuuntelun aikana ajoittain esiintyvä huriseva ääni liittyy laitteen normaaliin toimintaan.
 6. Voit keskeyttää lukemisen painamalla samaa kuuntelupainiketta alhaalla keskellä. Daisy-soitin muistaa, mihin kohtaan jäit, vaikka katkaisisit virran tai poistaisit levyn välillä. Seuraavalla kuuntelukerralla lukeminen jatkuu samasta kohdasta. Levyn voi poistaa vain virran ollessa kytkettynä.
 7. Sammuta virta käytön lopuksi. Akku latautuu laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan, myös kuuntelun aikana.

Nämä olivat perustoimintoja joiden avulla pääset kuuntelun alkuun. Kun laite tulee tutuksi, kokeile myös seuraavia mahdollisuuksia:

Kelaus eteen ja taakse

Laitteen alalaidassa on kolmen painikkeen ryhmä. Keskimmäinen on jo edellä käytetty, kuuntelun käynnistävä ja keskeyttävä painike. Sen molemmilla puolilla on pienemmät painikkeet, joista vasemmanpuoleinen kelaa lukukohtaa taaksepäin ja oikea eteenpäin. Painiketta täytyy pitää pohjassa kelaamisen ajan. Kelaus nopeutuu asteittain painamisen aikana, ja opasääni ilmoittaa siirtymäajan.

Äänen säätäminen

Laitteen ylälaidassa on kuuden painikkeen ryhmä. Kaksi keskimmäistä on äänen voimakkuuden säätöä varten. Ylempi voimistaa ääntä joka painalluksella, alempi hiljentää. Oikealla oleva painikepari säätää puheen nopeutta. Ylempi lisää nopeutta, alempi hidastaa. Ryhmän kaksi vasemmanpuoleista painiketta säätävät äänen sävyä. Ylempi kirkastaa ja alempi madaltaa lukijan ääntä.

Sivuhakupainike

Sivuhakupainike sijaitsee laitteen vasemmassa laidassa ylinnä kolmen painikkeen pystyrivissä. Pääset haluamallesi sivulle, kun painat painiketta kerran ja annat sitten numeronäppäimillä sivunumeron, jonne haluat siirtyä. Vahvista valinta painamalla kuuntelupainiketta tai ruutu (#) -näppäintä numeronäppäimistön oikeassa alakulmassa. Kuuntelu-painikkeella vahvistaminen käynnistää lukemisen automaattisesti, ruutu (#) -näppäin vain etsii kohdan. Jos julkaisuun ei ole jäsennelty sivuja, laite ilmoittaa, ettei valitsemaasi sivua ole olemassa. Jos sivuhakupainiketta painaa kahdesti, laite tarjoaa mahdollisuutta siirtyä samalla tavoin otsikon perusteella. Kuten sivunumeroidenkin kohdalla, kaikissa julkaisuissa otsikoita ei ole erikseen jäsennelty.

Kirjanmerkit

Vasemman laidan pystyrivin keskimmäisellä painikkeella voit asettaa kirjanmerkkejä niihin kohtiin, joihin haluat palata myöhemmin. Tämä painike on muodoltaan kärjellään oleva neliö. Kirjanmerkkejä voi asettaa joko erillisinä tekstin keskelle tai merkitsemällä valitun tekstialueen alku- ja loppukohta. Palattaessa tähän kohtaan myöhemmin laite lukee valitun alueen sisällön ja lopettaa lukemisen sen päätyttyä.

Tavallinen kirjanmerkki

Vaihe1

Aseta kirjanmerkki kuunneltavaan kohtaan painamalla kirjanmerkkipainiketta niin monta kertaa, että kuulet vaihtoehdon "Lisää kirjanmerkki". Vahvista toiminto painamalla joko kuuntelupainiketta tai ruutu (#) -näppäintä. Laite ilmoittaa kirjanmerkin numeron.

Vaihe 2

Kun haluat palata kohtaan, johon olet lisännyt kirjanmerkin, paina kirjanmerkkipainiketta kerran, niin että kuulet lauseen "Siirry kirjanmerkkiin". Anna haluamasi kirjanmerkin numero laitteen numeronäppäimillä. Vahvista siirtyminen painamalla kuuntelupainiketta (keskimmäinen alhaalla), jolloin lukeminen jatkuu kirjanmerkin kohdalta. Ruutu (#) -näppäimellä vahvistaminen siirtää oikeaan kohtaan, mutta ei käynnistä lukemista. Ellet ole asettanut kirjanmerkkiä syöttämällesi numerolle, laite ilmoittaa, ettei kirjanmerkkiä löydy.

Vaihe 3

Voit poistaa kirjanmerkkejä painamalla kirjanmerkkipainiketta niin monta kertaa, että kuulet lauseen "Poista kirjanmerkki". Valitse numeronäppäimillä poistettavan kirjanmerkin numero. Vahvista poisto painamalla kuuntelupainiketta tai ruutu (#) -näppäintä. Jos valitsemaasi numeroa ei ole, laite ilmoittaa, ettei kirjanmerkkiä löydy eikä poista mitään merkkiä.

Valitun alueen kirjanmerkki

Tavallisen kirjanmerkin lisäksi voi merkitä kokonaisen alueen. Valittu alue merkitään painamalla kirjanmerkkipainiketta niin monta kertaa, että opasääni lausuu "Valitun alueen alku". Valinta vahvistetaan painamalla kuuntelupainiketta tai ruutu (#) -näppäintä. Kuuntelua jatketaan, kunnes tullaan kohtaan, johon alueen halutaan päättyvän. Sitten painetaan kirjanmerkki-painiketta niin monta kertaa, että opasääni lausuu: "Valitun alueen loppu". Kohta vahvistetaan painamalla kuuntelupainiketta tai ruutu (#) -näppäintä. Laite antaa valitulle alueelle kirjanmerkkinumeron. Victor ClassicX Plus numeroi sekä tavalliset että valittujen alueiden kirjanmerkit yhteiseen listaan asettamisjärjestyksessä.

Unitoiminto

Unitoiminto-painike on oranssi, soikea painike vasemman laidan pystyrivissä alinna. Sen avulla voi sammuttaa virran automaattisesti. Jos esimerkiksi arvelet voivasi nukahtaa kesken kuuntelun, voit säätää laitteen sammumaan itsestään tietyn ajan kuluttua. Unitoiminto asetetaan painamalla painiketta niin monta kertaa, että kuulet haluamasi sammutusajan. Jokainen painallus lisää aikaa 15 minuuttia aina 60 minuuttiin asti. Yksi vaihtoehdoista on, ettei unitoiminto ole käytössä. Jos olet asettanut jonkin ajan, seuraavalla painalluksella laite ilmoittaa jäljellä olevan kuunteluajan. Sen jälkeen voit taas muuttaa aikaa uusilla painalluksilla.

Numeroitujen tasojen avulla liikkuminen

Daisy-muodossa tuotetut äänijulkaisut voidaan jäsennellä liikkumista helpottaville tasoille. Esimerkiksi kirjan luvut voidaan eritellä otsikoiden ja alaotsikoiden perusteella. Näitä kirjan osia kutsutaan tasoiksi. Jos haluaa löytää kirjasta jonkin tietyn kohdan, hitaan kelaamisen sijasta kohteeseen voi siirtyä numeroitujen tasojen avulla. Eri kirjoissa tasojen numerointitapa vaihtelee, sillä esimerkiksi tietokirjoissa voi olla monia tasoja ja jossakin lyhyessä tiedotteessa ei ole ehkä kuin yksi taso, jolla kaikki teksti on yhtenäisesti peräkkäin. Tämän ohjeen lopussa esitellään käytännön esimerkki tasojen avulla tehdystä jäsentelystä, jossa pääotsikot ovat tasolla yksi, alaotsikot tasolla kaksi ja näiden alaotsikot tasolla kolme.

Selailupainikkeet

Laitteen keskiosan numeronäppäimistön painikkeet 2, 4, 6 ja 8 muodostavat keskenään kompassinmuotoisen ryhmän muiden numeronäppäinten keskellä. Näissä painikkeissa on pieni kaarimainen kohokuvio tunnistamisen helpottamiseksi. Painike numero 2 asettuu kompassissa pohjoisen kohdalle, sitä vastapäätä alhaalla on numero 8 etelän kohdalla. Painike 4 on vasemmalla sivulla lännessä ja numero 6 vastapäätä oikealla eli idän puolella.

Liikkuminen

Selailu suoritetaan kahdessa vaiheessa seuraavasti:

Vaihe 1

Ensin valitaan taso tai tapa, jolla halutaan siirtyä. Valinta tapahtuu painelemalla joko pohjoisen puoleista painiketta numero 2 tai etelänpuoleista painiketta numero 8. Opasääni luettelee kirjan sisältämien tasojen numeroita ja muita siirtymisvaihtoehtoja, kuten "Virke" tai "Aikasiirtymä".

Vaihe 2

Kun olet kuullut opasäänen lausuvan etsimäsi tason numeron tai muun sopivan vaihtoehdon, voit etsiä haluamaasi kohtaa siirtymispainikkeilla. Lännenpuoleinen painike numero 4 vasemmalla vie taaksepäin ja idänpuoleinen painike numero 6 oikealla vie eteenpäin. Jos olet valinnut painikkeilla 2 tai 8 esimerkiksi kohdan, jossa opasääni lausuu sanan "Virke", voit siirtää lukukohtaa noin lauseen verran eteen tai taakse painikkeilla 4 ja 6. Jos olet valinnut kohdan "Aikasiirtymä", liikut 1 minuutin jaksoissa haluamaasi suuntaan. Valitsemalla jonkin tasoista, siirtyminen tapahtuu esimerkiksi luku tai alaluku kerrallaan, riippuen kirjan jäsentelystä.

Muut numeronäppäimet

Kirjahylly - näppäin 1

Yhdelle Daisy-CD-levylle mahtuu useita kirjoja. Saat tiedon levyn sisältämistä kirjoista painamalla numeronäppäintä 1 ja selaamalla luetteloa näppäimellä 4 tai 6. Valitsemasi kirjan kohdalla voit käynnistää lukeminen painamalla kuuntelupainiketta.

Historialuettelo - näppäin 3

Victor Reader ClassicX Plus muistaa viisi viimeistä kohdetta, missä olet käynyt. Pääset selaamaan luetteloa painamalla numeroa 3 ja siirtymään aiempiin lukukohtiin näppäimellä 4. Opasääni ilmoittaa kohdan numeroituna.

Missä olen? - näppäin 5

Saat tiedon sijainnistasi painamalla numeronäppäintä 5. Se erottuu muista numeronäppäimistä pienen, koholla olevan pisteen avulla. Opasääni kertoo otsikon jonka kohdalla olet. Jos kirjaan on jäsennelty sivut, myös sivunumero mainitaan.

Valikko - näppäin 7

Numeronäppäimellä 7 pääsee valikkoon, jossa voi muokata seuraavia asetuksia: toistotapa, siirtyminen ja ohitettavat elementit. Valikosta poistutaan tähti (*) -näppäimellä.

Toistotapa

Voit valita, haluatko soittimen aloittavan levyn lukemisen uudelleen alusta päästyään loppuun (Jatkuva toisto), vai lopettavan yhden lukukerran jälkeen (Normaali toisto). Jos laitteessa on valintahetkellä musiikki-CD, on mahdollista valita myös satunnainen toistotapa. Silloin soitin arpoo kappaleiden esitysjärjestyksen. Nämä asetukset eivät jää laitteen muistiin.

Siirry valikkoon painamalla numeronäppäintä 7. Kuulet tällä hetkellä voimassa olevan toistotavan. Valitse siirtymisnäppäimillä 4 tai 6 haluamasi vaihtoehto, normaali tai jatkuva, musiikkilevyissä vaihtoehtona myös satunnainen toisto. Vahvista valinta ruutu (#) - näppäimellä.

Siirtymistapa

Voit valita selailuvalikossa olevan aikasiirtymän pituuden. Oletusarvona on 1 minuutti, vaihtoehtoina 5 tai 10 minuuttia. Painettuasi numeronäppäintä 7, paina selailunäppäintä 2 tai 8, kunnes kuulet sanan "Aikasiirtymä". Tämän jälkeen selaa aikavaihtoehtoja siirtymisnäppäimillä 4 tai 6. Haluamasi ajan kohdalla vahvista valinta painamalla ruutu (#) -näppäintä. Tämä muutos jää laitteeseen oletusarvoksi.

Ohitettavat elementit

Daisy-kirjoihin on mahdollista jäsennellä erillisiä tekstin osia, kuten alaviitteitä tai oheistekstejä. Toistaiseksi tämä menetelmä ei ole käytössä Suomessa, mutta jos kuuntelet ulkomaisia kirjoja, voit valita, toistetaanko erilliset osat automaattisesti, vain pyydettäessä vai ohitetaanko ne aina.

Aloita asetusten valinta painamalla numeronäppäintä 7 niin monta kertaa, että kuulet ilmoituksen: "Ohita". Laite ilmoittaa tässä yhteydessä myös sillä hetkellä voimassaolevan asetuksen. Näppäimillä 2 tai 8 voit nyt selata elementtiluetteloa: alaviite, sivunumero, tuottajan huomautus, oheisteksti, kaikki. Jokaisen elementin jälkeen kuulet sillä hetkellä voimassa olevan asetuksen. Jos haluat muuttaa sitä, valitse näppäimillä 4 tai 6 seuraavista vaihtoehdoista: lue, ohita, pyydettäessä. Jokainen tehty muutos vaatii erillisen vahvistuksen ruutu (#) -näppäimellä.

Tiedot - näppäin 0

Numeronäppäin 0 on info-näppäin, joka antaa tietoja mm. jäljellä olevasta kuunteluajasta, kirjan pituudesta ja virransaannista.

Peruuta - näppäin * - (tähti)

Jos haluat peruuttaa meneillään olevan toiminnon, valitse tähti (*) - näppäin.

Vahvista - näppäin # - (ruutu)

Jotkut toiminnot edellyttävät komennon vahvistamista joko tällä ruutu (#) -näppäimellä tai kuuntelupainikkeella.

Numeronäppäinten pikatulkki

 • 1 - Kirjahylly
 • 2 - Tason valinta
 • 3 - Historialuettelo
 • 4 - Siirtymäpainike taaksepäin
 • 5 - Missä olen?
 • 6 - Siirtymäpainike eteenpäin
 • 7 - Valikko
 • 8 - Tason valinta
 • 9 - Ei erityistoimintoja
 • 0 - Tiedot
 • * - Peruuta
 • # - Vahvista

Tietoa akusta

 • Tyhjän akun lataus kestää 4 tuntia.
 • Akku latautuu aina, kun laite on kytkettynä verkkovirtaan. Laitetta voi kuunnella samanaikaisesti. Merkkivalo vilkkuu latauksen ollessa käynnissä.
 • Akun iän pidentämiseksi kannattaa käyttää verkkovirtaa aina, kun sitä on saatavilla.
 • Akun kesto Daisy-kirjoja kuunnellessa on n. 10 tuntia, mutta esimerkiksi musiikki-CD:t kuluttavat virtaa huomattavasti nopeammin.
 • Akkukäytössä laite sammuttaa itsensä automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos sillä ei kuunnella tai suoriteta muita toimintoja.
 • Laitteeseen voi vaihtaa ainoastaan valmistajan hyväksymän akun.

Merkkivalot

 • Virtapainikkeen yläpuolella on pieni, vihreä merkkivalo. Kun virtajohto kytketään pistorasiaan, valo alkaa vilkkua akun lataamisen merkiksi. Kun akku on täynnä, valo sammuu. Kun virta kytketään päälle valo palaa yhtäjaksoisesti sekä akkukäytössä että verkkovirtaan kytkettynä.
 • Unitoimintopainikkeen yläpuolella on pieni, keltainen valo osoittamassa, että automaattinen sammutus on kytketty päälle. Jos käyttäjä katkaisee lukemisen välillä kuuntelu-painikkeesta, unitoiminto kytkeytyy pois käytöstä ja merkkivalo sammuu.

Lisätietoja Daisy-soittimen ominaisuuksista saat laitteen mukana tulevista valmistajan käyttöohjeista.

Victor Reader ClassicX Plus -laitteen painikkeet

Piirros Daisy-soittimen painikkeista sekä sanallinen selostus painikkeiden sijainnista ja toiminnoista.

ClassicX Plus painikkeet

Virta: Kytke tai sammuta virta pitkällä painalluksella.

Levyn poisto: Levyn voi poistaa vain virran ollessa päällä.

Kelaus taakse: Pidä painiketta pohjassa kelauksen ajan.

Kuuntelu: Keskeytä kuuntelu tai jatka siitä, mihin jäit.

Kelaus eteen: Pidä painiketta pohjassa kelauksen ajan.

Äänen sävy: Ylempi painike kirkastaa ääntä, alempi madaltaa.

Äänen voimakkuus: Ylempi painike voimistaa ääntä, alempi hiljentää.

Puheen nopeus: Ylempi painike nopeuttaa puhetta, alempi hidastaa.

Sivuhaku: Paina kerran, anna sivunumero numeronäppäinten avulla ja vahvista siirtyminen # - painikkeella.

Kirjanmerkki: Ks. ohjeesta tarkemmat tiedot.

Unitoiminto: Asettaa automaattisen sammutuksen.

Numeronäppäimet sisältävät lisäksi selailupainikkeet ja joitakin erityistoimintoja. Ks. ohjeesta tarkemmat tiedot.

Esimerkki tasojen jäsentelystä

Katso esimerkki keittokirjan tasojen jäsentelystä.- Ulkoinen linkki