Siirry pääsisältöön

Victor Reader ClassicX

Tässä ohjeessa kerrotaan vaihe vaiheelta, miten voit kuunnella Daisy-muotoisia CD-äänikirjoja ja muita julkaisuja Daisy-soittimella. Monet Daisyn toiminnoista ovat kasettinauhureiden käyttäjille ennestään tuttuja. Lisäksi on uusia ominaisuuksia, joista on hyötyä pienen harjoittelun jälkeen.

Tällä sivulla

Aluksi

Daisy-soittimessa on opasääni, joka kertoo painikkeen toiminnon sitä painettaessa. Siksi ei haittaa, vaikka ei aina muistaisikaan, mitä painiketta piti painaa. Levy ja laite eivät myöskään vahingoitu vääristä painalluksista. Soittimessa on liitinaukko mahdollista kuulokekäyttöä varten. Se sijaitsee laitteen oikeassa sivussa, etummaisena, erillään muista liitinaukoista.

Käyttö

 1. Aseta laite eteesi siten, että kahva on vasemmalla.
 2. Kiinnitä mukana tullut virtajohto laitteen takaosassa olevaan aukkoon ja sen jälkeen kytke toinen pää pistorasiaan. Paina pyöreää, kuoppamaista virtapainiketta laitteen oikeassa laidassa niin pitkään, että kuulet merkkiäänen. Jos akku on ladattu, voit kuunnella myös ilman virtajohtoa. Ensimmäisellä käyttökerralla kytke laite kuitenkin verkkovirtaan.
 3. Tartu CD-levyyn sen reunoista ja vältä koskettelemasta levyn pintaa likaantumisen estämiseksi. Työnnä CD-levy sisään laitteen etuosan litteästä aukosta. Mitään kantta ei tarvitse avata. Jos levy on ylösalaisin, laite työntää sen itsestään ulos.
 4. Hetken kuluttua Daisy-soittimen opasääni kertoo, mikä kirja tai muu julkaisu levyllä on. Jos et tiedä jostakin levystä, mikä se on, työnnä levy Daisy-soittimeen ja kuulet julkaisun nimen.
 5. Lukeminen käynnistyy automaattisesti levyn mentyä paikoilleen. Kuuntelun aikana ajoittain esiintyvä huriseva ääni liittyy laitteen normaaliin toimintaan.
 6. Voit keskeyttää lukemisen painamalla kuuntelupainiketta. Se on kookas, oranssi painike alarivissä keskellä. Daisy-soitin muistaa, mihin kohtaan jäit, vaikka katkaisisit virran tai kuuntelisit muita kirjoja välillä. Seuraavalla kuuntelukerralla lukeminen jatkuu samasta kohdasta. Levyn voi poistaa vain, kun virta on kytkettynä.
 7. Sammuta virta käytön lopuksi. Akku latautuu laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan, myös kuuntelun aikana.

Nämä olivat perustoimintoja, joiden avulla pääset kuuntelun alkuun. Kun laite tulee tutuksi, kokeile myös seuraavia mahdollisuuksia:

Kelaus eteen ja taakse

Laitteen alalaidassa on kolmen painikkeen ryhmä. Keskimmäinen on jo edellä käytetty kuuntelun keskeyttävä ja käynnistävä painike. Sen molemmilla puolilla on pienemmät, nuolen-muotoiset painikkeet, joista vasemmanpuoleinen kelaa lukukohtaa taaksepäin ja oikea eteenpäin. Painiketta täytyy pitää pohjassa kelaamisen ajan. Kelaus nopeutuu asteittain painamisen aikana, ja opasääni ilmoittaa siirtymäajan.

Äänen säätäminen

Laitteen yläosassa on kuuden painikkeen ryhmä. Kaksi keskimmäistä on äänen voimakkuuden säätöä varten. Ylempi voimistaa ääntä joka painalluksella, alempi hiljentää. Oikealla oleva painikepari säätää puheen nopeutta. Ylempi lisää nopeutta, alempi hidastaa. Ryhmän kaksi vasemmanpuoleista painiketta säätävät äänen sävyä. Ylempi kirkastaa ja alempi madaltaa lukijan ääntä.

Tiedot-painike

Tiedot-painike, kirjanmerkki- ja unitoimintopainike sijaitsevat allekkain laitteen vasemmassa laidassa. Ylintä, neliönmuotoista Tiedot-painiketta painaessasi saat tietoja mm. kuuntelun kestosta ja virransaannista. Pitkällä ja lyhyellä painalluksella saat eri tietoja.

Kirjanmerkit

Vasemman laidan pystyrivin keskimmäisellä painikkeella voit asettaa kirjanmerkkejä niihin kohtiin, joihin haluat palata myöhemmin. Tämä painike on muodoltaan kärjellään oleva neliö.

Vaihe1:

 • Aseta kirjanmerkki kuunneltavaan kohtaan painamalla kirjanmerkkipainiketta pohjaan niin pitkään, että laite ilmoittaa kirjanmerkin numeron.

Vaihe 2:

 • Kun haluat palata kohtaan, johon olet lisännyt kirjan-merkin, paina kirjanmerkkipainiketta lyhyesti kerran, niin että kuulet sanan "Kirjanmerkkiluettelo". Selaa kirjanmerkkiluetteloa laitteen keskiosan painikkeilla seuraavasti: Keskiosan neljä painiketta muodostavat kompassinmuotoisen ryhmän. Itään eli oikealle osoittavalla painikkeella pääset kirjanmerkkien luettelossa sijaintipaikastasi katsottuna eteenpäin. Vastapäinen, länteen osoittava painike siirtää luettelossa taaksepäin. Kun lopetat selaamisen, soitin jatkaa lukemista viimeksi mainitun kirjanmerkin kohdalta. Jos kirjanmerkkejä ei ole, lukukohta siirtyy kirjan alkuun tai loppuun.

Vaihe 3:

 • Jos haluat poistaa kirjanmerkkejä, ne pitää poistaa kaikki yhtäaikaisesti. Paina Kirjanmerkki-painiketta kaksi kertaa niin, että kuulet ilmoituksen "Kaikki tämän kirjan kirjanmerkit poistetaan". Vahvista toimenpide painamalla laitteen alalaidan keskimmäistä painiketta, samaa josta kuuntelu keskeytetään. Jos et haluakaan poistaa kirjanmerkkejä, paina mitä tahansa muuta toiminto-painiketta, niin poisto keskeytyy. (Äänensäätöpainikkeet eivät vaikuta tähän tilanteeseen.)

Unitoiminto-painike

Jos arvelet voivasi nukahtaa kuuntelun aikana, kytke päälle automaattinen sammutus. Vasemmassa laidassa alinna on soikea Unitoiminto-painike, jonka yläpuolella on keltainen merkkivalo. Kytkettyäsi unitoiminnon päälle, laite sammuu itsestään 15 minuutin kuluttua. Jos haluat peruuttaa automaattisen sammutuksen, paina alarivin kuuntelupainiketta. Myös esimerkiksi kirjanmerkin asettaminen ja levyn vaihto kytkevät unitoiminnon pois päältä.

Selailu

Lopuksi voit kokeilla kirjan selaamista laitteen keskiosan neljän painikkeen avulla. Ne on asetettu kompassinmuotoiseen ryhmään. Selailu tapahtuu kahdessa vaiheessa.

Vaihe 1:

 • Ensin valitaan taso tai tapa, jolla halutaan siirtyä. Valinta tehdään painelemalla joko ylintä eli pohjoiseen osoittavaa tai alinta, etelään osoittavaa painiketta. Opasääni luettelee kirjan sisältämien tasojen numeroita ja muita siirtymisvaihtoehtoja. Tasoja kuvataan tämän ohjeen lopussa tarkemmin.

Vaihe 2:

 • Kun olet kuullut opasäänen lausuvan etsimäsi tason numeron tai muun sopivan vaihtoehdon, voit etsiä haluamaasi kohtaa siirtymispainikkeilla. Länteen osoittava painike vasemmalla vie taaksepäin ja itään osoittava painike oikealla vie eteenpäin.

Yksi vaihtoehto on siirtyä vain yhden virkkeen verran. Selaa vaihtoehtoja pohjois- tai eteläpainikkeella, kunnes kuulet sanan "Virke". Länsipainiketta napauttamalla kuulet uudelleen tekstissä viimeksi lausutut sanat. Vastaavasti itäpainikkeella voit siirtyä eteenpäin virke kerrallaan.

Joihinkin äänijulkaisuihin on jäsennelty myös sivunumerot. Jos kuuntelemassasi julkaisussa on tällainen jäsentely, kuulet taso-luetteloa selatessasi sanan "Sivu". Pääset siirtymään sivu kerrallaan taaksepäin, kun painat lyhyesti länsipainiketta kompassiryhmän vasemmalla sivulla. Jos pidät painiketta pohjassa pitkään, siirryt kymmenen sivua. Eteenpäin siirtyminen tapahtuu samalla tavalla itäpainikkeesta oikealla.

Luettelossa on myös vaihtoehtona "Aikasiirtymä". Jos valitset sen, pääset siirtymään 1 minuutin eteen itäpainikkeella tai taakse länsipainikkeella.

Joillakin CD-levyillä saattaa olla useita kirjoja tai lehtiä. Silloin valikosta löytyy kohta "Kirjaluettelo". Kirjasta toiseen pääsee siirtymään keskiosan painikeryhmän itä- ja länsipainikkeilla. Opasääni ilmoittaa ensin levyllä olevien kirjojen kokonaismäärän ja siirtyy sitten seuraavana olevaan kirjaan valitussa suunnassa. Jos levyllä on vain yksi kirja, opasääni ei mainitse kohtaa "Kirjaluettelo" lainkaan.

Numeroitujen tasojen avulla liikkuminen

Daisy-soitin tarjoaa mahdollisuuden jäsenneltyihin äänijulkaisuihin. Esimerkiksi kirjan luvut voidaan eritellä otsikoiden ja alaotsikoiden perusteella numeroiduille tasoille. Jos haluaa löytää kirjasta jonkin tietyn kohdan, ei tarvitse kelata pitkiä aikoja, vaan kohteeseen voi siirtyä tasojen avulla.

Eri kirjoissa tasojen numerointitapa vaihtelee, sillä esimerkiksi tietokirjoissa voi olla monia alakkaisia otsikoita ja näiden alaotsikoita. Jossakin lyhyessä tiedotteessa on ehkä vain yksi taso, jolla kaikki teksti on yhtenäisesti peräkkäin. Useimmiten käytetyssä jäsentelyssä pääotsikot ovat tasolla yksi, niiden alaotsikot tasolla kaksi jne. Opasääni luettelee vain ne tasonumerot, jotka sisältyvät kuunneltavana olevaan kirjaan.

Tietoa akusta

 • Akku latautuu aina, kun laite on kytkettynä verkkovirtaan. Laitetta voi kuunnella samanaikaisesti.
 • Tyhjän akun lataus kestää 4 tuntia.
 • Virtapainikkeen yläpuolella oleva merkkivalo vilkkuu latauksen ajan ja sammuu, kun akku on täynnä.
 • Akun kesto on n. 10 tuntia, mutta esimerkiksi musiikki-CD:t kuluttavat virtaa huomattavasti nopeammin kuin Daisy-kirjat.
 • Akkukäytössä laite sammuttaa itsensä automaattisesti 30 minuutin kuluttua, jos sillä ei sinä aikana kuunnella kirjaa tai suoriteta muita toimintoja.
 • Akun iän pidentämiseksi kannattaa käyttää verkkovirtaa aina, kun sitä on saatavilla.
 • Laitteen alapinnalla sijaitsevan akkukotelon kansi on kiinnitetty yhdellä ristiruuvilla. Akun voi poistaa nostamalla sen alla olevasta nauhasta.
 • Uusi akku asetetaan koteloon siten, että sen toisessa päädyssä oleva pieni kohouma osoittaa oikealle. Muussa asennossa akku ei mene paikoilleen. Akkuun kiinnitetty nauha tulee jättää esille seuraavan vaihdon helpottamiseksi.
 • Laitteeseen voi vaihtaa ainoastaan valmistajan hyväksymän akun.

Merkkivalot

 • Virtapainikkeen yläpuolella on pieni, vihreä merkkivalo. Kun virtajohto kytketään pistorasiaan, valo alkaa vilkkua akun lataamisen merkiksi. Kun akku on täynnä, valo sammuu. Kun virta kytketään päälle valo palaa yhtäjaksoisesti sekä akkukäytössä että verkkovirtaan kytkettynä.
 • Unitoimintopainikkeen yläpuolella on pieni, keltainen valo osoittamassa, että automaattinen sammutus on kytketty päälle. Jos käyttäjä katkaisee lukemisen välillä kuuntelupainikkeesta, unitoiminto kytkeytyy pois käytöstä ja merkkivalo sammuu.

Lisätietoja Daisy-soittimen toiminnoista saat laitteen mukana tulleista valmistajan käyttöohjeista.

Victor Reader ClassicX -laitteen painikkeet

Piirros Daisy-soittimen painikkeista sekä sanallinen selostus painikkeiden sijainnista ja toiminnoista.

  ClassicX painikkeet

  1. Virta: Kytke tai sammuta virta pitkällä painalluksella

  2. Levyn poisto: Levyn voi poistaa vain virran ollessa päällä

  3. Kelaus taakse: Pidä painiketta pohjassa kelauksen ajan.

  4. Kuuntelu: Keskeytä kuuntelu tai jatka siitä, mihin jäit.

  5. Kelaus eteen: Pidä painiketta pohjassa kelauksen ajan.

  6. Äänen sävy: Ylempi painike kirkastaa ääntä, alempi madaltaa.

  7. Äänen voimakkuus: Ylempi painike voimistaa ääntä, alempi hiljentää.

  8. Puheen nopeus: Ylempi painike nopeuttaa puhetta, alempi hidastaa.

  9. Tiedot: Saat tietoja mm. kirjan kestosta ja virransaannista.

  10. Kirjanmerkki: Ks. ohjeesta tarkemmat tiedot.

  11. Unitoiminto

  12. Selailupainike 1: Selaa toimintovalikkoa ylöspäin.

  13. Selailupainike 2: Selaa toimintovalikkoa alaspäin.

  14. Selailupainike 3: Siirtää taaksepäin valitun toiminnon perusteella.

  15. Selailupainike 4: Siirtää eteenpäin valitun toiminnon perusteella.

  Esimerkki tasojen jäsentelystä

  Katso esimerkki keittokirjan tasojen jäsentelystä.- Ulkoinen linkki