Siirry pääsisältöön

So­peu­tu­mis­val­men­nus­kurs­sit nä­kö­vam­mais­ten lasten perheille 2024

Sopeutumisvalmennuskurssilla lasten kanssa harjoitellaan muun muassa liikkumistaitoa, tuetaan omatoimisuutta ja harjoitellaan sosiaalisia suhteita. Isompien lasten itsenäisyyttä tuetaan esimerkiksi harjoittemalla kaupassa asiointia. Vanhemmat saavat kuunnella ja keskustella toisten vanhempien ja asian­tuntijoiden kanssa samalla kun lapset ovat turvallisesti ohjaajien vetämässä ikätasoisessa leikin keinoin tapahtuvassa kuntouttavassa toiminnassa.

Vanhemmat saavat silmälääkäriltä tietoa näkemisestä ja näkövammoista, ja näönkäytön ohjaajan kanssa keskustellaan heikkonäköisyyden ja sokeuden haasteista. Sosiaaliturva-asiat, koulunkäyntiin liittyvät kysymykset ja itsenäiseen elämään tukevat toimet pohditaan yhteisesti jakaen.
Kursseilla toimitaan pääosin ryhmässä. Vanhemmilla on omat kokoontumiset, kuntoutujalapsilla omat ryhmät, ja sisaruksille on ikätasoista ohjelmaa. Perheet toimivat myös yhdessä: retkeillään, pelataan, kokeillaan ja opitaan! Kullekin kurssille otetaan enintään viisi perhettä. Tervetuloa tekemään ja kokemaan yhdessä!

Vuoden 2024 sopeutumisvalmennuskurssit lapsiperheille

Yli 1-vuotiaille alle kouluikäisille näkövammaisille lapsille ja heidän perheilleen:

Koulunsa aloittaville näkövammaisille lapsille ja heidän perheilleen:

Alakoululaisille näkövammaisille lapsille ja heidän perheilleen:

Kurssille hakeminen

Kurssille haetaan Kelan lomakkeella KU 104- Ulkoinen linkki tai KU 132- Ulkoinen linkki. Liitä hakemukseen kuntoutussuun­nitelma tai B-lääkärinlausunto (korkeintaan vuoden vanha), jossa suositellaan tätä sopeutumisvalmennusta. Hakemus toimitetaan Kelaan.

Lisätietoja: kuntoutussuunnittelija Mikko-Ville Hyyhönen p. 050 526 6275