Siirry pääsisältöön

Plextalk PTN1

Tässä ohjeessa kerrotaan vaihe vaiheelta, miten voit kuunnella äänikirjoja ja muita julkaisuja Daisy-soittimella. Äänitteet julkaistaan CD-levyllä. Daisy-soitinta voi käyttää näkemättä, sillä painikkeet ovat tunnusteltavia ja opasääni kertoo painikkeen toiminnon sitä painettaessa.

Tällä sivulla

Aluksi

Laitteessa on sisäänrakennettu kaiutin, mutta kuulokkeiden käyttö on myös mahdollista. Plextalk PTN1 -merkkisessä laitteessa kuulokkeiden liitinaukko on laitteen vasemmassa kyljessä etummaisena.

Kuuntelun aloittaminen

  1. Aseta laite eteesi siten, että kaiutinritilä on oikeassa yläkulmassa.
  2. Kiinnitä mukana tullut virtajohto laitteen takaosaan ja sen jälkeen kytke toinen pää pistorasiaan. Paina pyöreää, kuoppamaista virtapainiketta laitteen oikeassa laidassa niin pitkään, että kuulet merkkiäänen. Painikkeeseen syttyy valo. Jos akku on ladattu, voit kuunnella myös ilman virtajohtoa. Ensimmäisellä käyttökerralla kytke laite kuitenkin verkkovirtaan.
  3. Avaa CD-levyn kotelo ja ota levy ulos painamalla kotelon keskellä olevaa kiinnikettä. Tartu levyyn sen reunoista ja vältä koskettelemasta levyn pintaa, ettei se likaantuisi. Työnnä CD-levy sisään laitteen etuosan litteästä aukosta. Mitään kantta ei tarvitse avata. Jos levy on ylösalaisin, laite työntää levyn ulos ja ilmoittaa virheestä.
  4. Daisy-soittimen opasääni kertoo, mikä kirja tai muu julkaisu levyllä on. Jos et tiedä jostakin levystä, mikä se on, työnnä levy Daisy-soittimeen ja kuulet julkaisun nimen.
  5. Lukeminen käynnistyy automaattisesti levyn mentyä paikoilleen. Kuuntelun aikana ajoittain esiintyvä huriseva ääni liittyy laitteen normaaliin toimintaan.
  6. Voit keskeyttää lukemisen painamalla kuuntelupainiketta. Se on muita kookkaampi painike alarivissä keskellä. (Valmistajan käyttöohjeissa painiketta kutsutaan nimellä Pysäytys/Jatka). Daisy-soitin muistaa, mihin kohtaan jäit, vaikka katkaisisit virran tai poistaisit levyn välillä. Seuraavalla kuuntelukerralla lukeminen jatkuu samasta kohdasta. Levyn voi poistaa vain virran ollessa kytkettynä.
  7. Sammuta virta käytön lopuksi. Akku latautuu laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan, myös kuuntelun aikana. Nämä olivat perustoimintoja joiden avulla pääset kuuntelun alkuun. Kun laite tulee tutuksi, kokeile myös muita ominaisuuksia.

Kelaus eteen ja taakse

Laitteen alalaidan kolmen painikkeen ryhmässä on keskimmäisenä kuuntelun keskeyttävä ja käynnistävä painike. Sen molemmilla puolilla on pienemmät painikkeet. Niistä vasemmanpuoleinen kelaa lukukohtaa taaksepäin ja oikeanpuoleinen eteenpäin. Painiketta täytyy pitää pohjassa kelaamisen ajan.

Jos kelaaminen kestää yli 10 sekuntia, kelaus nopeutuu ja jatkuu ilman jatkuvaa painamista.

Kuuntelua voi jatkaa painamalla ryhmän keskimmäistä eli kuuntelupainiketta.

Jos näpäytät kelauspainikkeita vain lyhyesti, siirryt noin yhden lauseen verran eteen- tai taaksepäin.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Laitteen ylälaidassa on kuuden painikkeen ryhmä. Kaksi keskimmäistä ovat äänen voimakkuuden säätöä varten. Ylempi voimistaa ääntä joka painalluksella, alempi hiljentää. Oikealla oleva painikepari säätää puheen nopeutta. Ylempi lisää nopeutta, alempi hidastaa. Ryhmän kaksi vasemmanpuoleista painiketta säätävät äänen sävyä. Ylempi kirkastaa ja alempi madaltaa lukijan ääntä.

Info-painike

Info-painike ja kirjanmerkkipainike sijaitsevat allekkain laitteen vasemmassa laidassa. Ylempää, soikeaa Info-painiketta painaessasi saat tietoja mm. kuuntelun kestosta ja virransaannista. Opasäänen voimakkuutta voi muuttaa pitämällä Info-painiketta pohjassa samalla, kun säätää ääntä normaaliin tapaan.

Kirjanmerkkien käyttö

Vasemman laidan alemmalla, kolmionmuotoisella painikkeella voit asettaa kirjanmerkkejä niihin kohtiin, joihin haluat palata myöhemmin.

Vaihe 1: Lisääminen

Aseta kirjanmerkki kuuntelukohtaan painamalla kirjanmerkkipainiketta. Opasääni ilmoittaa kirjanmerkin numeron ja pyytää vahvistamaan kirjanmerkin lisäämisen. Tee vahvistus painamalla alalaidan keskimmäistä painiketta, sitä josta kuuntelukin keskeytetään ja käynnistetään.

Vaihe 2: Etsiminen

Voit palata kohtaan, johon olet asettanut kirjanmerkin, laitteen keskiosan selailupainikkeiden avulla. Neljä kaarenmuotoista painiketta muodostaa ryhmän, joka muistuttaa kompassia. Kun painelet ylintä, pohjoiseen osoittavaa painiketta, opasääni luettelee erilaisia tapoja liikkua kirjassa. Samoin toimii alin, etelään osoittava painike. Kun kuulet opasäänen sanovan sanan "kirjanmerkki", olet oikeassa kohdassa. Sen jälkeen paina joko itään tai länteen osoittavaa painiketta niin monta kertaa, että opasääni ilmoittaa etsimäsi kirjanmerkin numeron. Sen jälkeen laite jatkaa lukemista automaattisesti kirjanmerkin kohdalta.

Vaihe 3: Poistaminen

Kirjanmerkit voidaan poistaa vain kaikki yhtäaikaisesti. Paina kirjanmerkkipainiketta kahdesti. Laite ilmoittaa kirjanmerkkien poistosta ja pyytää vahvistamaan poiston. Tee vahvistus painamalla alalaidan keskimmäistä eli kuuntelun keskeyttävää ja käynnistävää painiketta. Minkä tahansa muun painikkeen painaminen peruuttaa poistokäskyn.

Unitoiminto eli automaattinen sammutus

Unitoiminto eli automaattinen sammutus on hyödyksi silloin, jos arvelet voivasi nukahtaa kuuntelun aikana. Virtapainikkeen vasemmalla puolella on pieni, pyöreä painike. Sitä painaessasi laite tarjoaa vaihtoehtoisia aikoja: 30, 60, 90 ja 120 minuuttia sekä automaattisen sammutuksen poiskytkennän. Paina unitoimintopainiketta niin monta kertaa, että olet sopivan ajan kohdalla. Laite sammuttaa virran viimeksi kuullun ajan perusteella. Jos olet jo asettanut jonkin ajan, painikkeen painaminen antaa ilmoituksen, paljonko aikaa on jäljellä ennen sammutusta. Sen jälkeen voit taas muuttaa aikaa uusilla painalluksilla.

Selailu

Kirjaa selataan laitteen keskiosan neljän painikkeen avulla. Ne on asetettu kompassinmuotoiseen ryhmään.

Selailu tapahtuu kahdessa vaiheessa

  1. Ensin valitaan taso tai tapa, jolla halutaan siirtyä. Valinta tehdään painelemalla joko keskiryhmän ylintä eli pohjoiseen osoittavaa, tai alinta, etelään osoittavaa painiketta. Opasääni luettelee kirjan sisältämien tasojen numeroita ja muita siirtymisvaihtoehtoja. Tasoja kuvataan tämän ohjeen lopussa tarkemmin.
  2. Kun olet kuullut opasäänen lausuvan haluamasi tason numeron tai muun sopivan vaihtoehdon, voit etsiä haluamaasi kohtaa siirtymispainikkeilla. Länteen osoittava painike vasemmalla vie taaksepäin ja itään osoittava painike oikealla vie eteenpäin lukukohdasta katsottuna.

Siirtyminen ajan perusteella

Numeroitujen tasojen lisäksi vaihtoehtona on mm. siirtyminen ajan perusteella 1 tai 10 minuuttia kerrallaan. Jos olet valinnut toiminta-valikosta kohdan "Aika", sen jälkeen länsipainikkeen lyhyt painallus siirtää lukukohtaa 1 minuutilla taaksepäin. Pitkä painallus siirtää 10 minuuttia. Itäpainike oikealla toimii samoin, mutta siirtää lukukohtaa eteenpäin.

Jos kirjaan on jäsennelty sivunumerot, opasääni tarjoaa myös "Sivu"-vaihtoehtoa. Selaaminen tapahtuu samoin kuin ajan mukaan siirtyminen edellä: lyhyellä painalluksella lukukohta siirtyy yhden ja pitkällä painalluksella 10 sivua eteen- tai taaksepäin. Jos kirjaan ei ole asetettu sivunumeroita, laite ei tarjoa "Sivu" -vaihtoehtoa valikkoa selattaessa.

Valikossa on myös tarjolla mahdollisuus siirtyä suoraan kirjan alkuun tai loppuun. Pohjois- tai eteläpainikkeilla selataan valikkoa, kunnes opasääni lausuu vaihtoehdon "Alku tai loppu". Tämän jälkeen päästään kirjan alkuun painamalla länsipainiketta ja loppuun, jos painetaan itäpainiketta.

Joillakin CD-levyillä saattaa olla useita kirjoja. Silloin valikosta löytyy kohta, joka ilmoittaa nykyisen kirjan numeron ja levyllä olevien kirjojen kokonaismäärän. Jos levyllä on vain yksi kirja, opasääni ei mainitse tässä kohdassa mitään. Kirjasta toiseen pääsee siirtymään keskiosan painikeryhmän itä- ja länsipainikkeilla.

Numeroitujen tasojen avulla siirtyminen

Daisy-soitin tarjoaa mahdollisuuden jäsenneltyihin äänijulkaisuihin. Esimerkiksi kirjan luvut voidaan eritellä otsikoiden ja alaotsikoiden perusteella numeroiduille tasoille. Jos haluaa löytää kirjasta jonkin tietyn kohdan, ei tarvitse kelata pitkiä aikoja, vaan kohteeseen voi siirtyä suoraan tasojen avulla.

Eri kirjoissa tasojen numerointitapa vaihtelee, sillä esimerkiksi tietokirjoissa voi olla monia allekkaisia otsikoita ja niillä kaikilla omat tasot, mutta jossakin lyhyessä tiedotteessa on ehkä vain yksi taso, jolla kaikki teksti on yhtenäisesti peräkkäin. Useimmiten pääotsikot ovat tasolla yksi, näiden alaotsikot tasolla kaksi jne. Opasääni mainitsee vain ne tasonumerot, jotka sisältyvät kuunneltavana olevaan kirjaan.

Lisätietoja Daisy-soittimen toiminnoista saat laitteen mukana tulevista valmistajan käyttöohjeista.

Plextalk PTN1 -laitteen painikkeet

Piirros Daisy-soittimen painikkeista sekä sanallinen selostus painikkeiden sijainnista ja toiminnoista.

Plextalk PTN1 painikkeet

1. Virta

Toiminto: kytke tai sammuta virta pitkällä painalluksella.

Sijainti: pyöreä, kuoppamainen painike, sijaitsee oikeassa laidassa ylimmäisenä.

2. Unitoiminto

Toiminto: valitse painalluksilla haluamasi sammutusaika.

Sijainti: pieni, pyöreä painike, sijaitsee laitteen oikeassa laidassa, virtapainikkeen vasemmalla puolella.

3. Levyn poisto

Toiminto: levyn voi poistaa vain virran ollessa kytkettynä.

Sijainti: neliömäinen painike, sijaitsee oikeassa laidassa alimmaisena.

4. Kelaus taakse

Toiminto: pitkää kelausta varten pidä painiketta pohjassa yli 10 sekuntia.

Sijainti: osittain pyöristetty painike, sijaitsee alarivissä vasemmalla.

5. Kuuntelu (Pysäytys/Jatka)

Toiminto: keskeytä kuuntelu tai jatka siitä, mihin jäit.

Sijainti: leveä, neliömäinen painike, sijaitsee alarivissä keskellä.

6. Kelaus eteen

Toiminto: pitkää kelausta varten pidä painiketta pohjassa yli 10 sekunti.

Sijainti: osittain pyöristetty painike, sijaitsee alarivissä oikealla.

7. Äänen sävy 1

Toiminto: kirkastaa ääntä joka painalluksella.

Sijainti: puolipyöreä painike, yläosan kuuden painikkeen ryhmässä, vasemmalla ylhäällä.

8. Äänen sävy 2

Toiminto: madaltaa ääntä joka painalluksella.

Sijainti: puolipyöreä painike, yläosan kuuden painikkeen ryhmässä, vasemmalla alhaalla.

9. Äänen voimakkuus 1

Toiminto: voimistaa ääntä joka painalluksella.

Sijainti: leveä, puolipyöreä painike, yläosan kuuden painikkeen ryhmässä, ylempi painike keskellä.

10. Äänen voimakkuus 2

Toiminto: hiljentää ääntä joka painalluksella.

Sijainti: leveä, puolipyöreä painike, yläosan kuuden painikkeen ryhmässä, alempi painike keskellä.

1. Puheen nopeus 1

Toiminto: lisää puheen nopeutta.

Sijainti: puolipyöreä painike, yläosan kuuden painikkeen ryhmässä, oikealla ylhäällä.

12. Puheen nopeus 2

Toiminto: hidastaa puheen nopeutta.

Sijainti: puolipyöreä painike, yläosan kuuden painikkeen ryhmässä, oikealla alhaalla.

13. Info

Toiminto: painikkeesta saat tietoja kirjan kestosta ja virransaannista.

Sijainti: oikea painike, vasemman laidan kahdesta painikkeesta ylempi.

14. Kirjanmerkki

Toiminto: paina kohdassa, johon haluat palata myöhemmin ja vahvista asetus painamalla kuuntelupainiketta alarivissä keskellä.

Sijainti: kolmionmuotoinen painike, vasemman laidan kahdesta painikkeesta alempi.

15. Selailu 1

Toiminto: selaa toimintovalikkoa ylöspäin.

Sijainti: kaareva painike, laitteen keskiosan ryhmässä, ylimmäisenä.

16. Selailu 2

Toiminto: selaa toimintovalikkoa alaspäin.

Sijainti: kaareva painike, laitteen keskiosan ryhmässä, alimmaisena.

17. Selailu 3

Toiminto: siirtää taaksepäin valitun toiminnon perusteella.

Sijainti: kaareva painike, laitteen keskiosan ryhmässä, vasemmalla.

18. Selailu 4

Toiminto: siirtää eteenpäin valitun toiminnon perusteella.

Sijainti: kaareva painike, keskiosan ryhmässä, oikealla.

Esimerkki tasojen jäsentelystä

Katso esimerkki keittokirjan tasojen jäsentelystä.- Ulkoinen linkki