Siirry pääsisältöön

In­va­li­di­vä­hen­nys ve­ro­tuk­ses­sa

Invalidivähennyksen voi saada, jos sairaus tai vamma aiheuttaa pysyvän, vähintään 30 %:n haitta-asteen.
Nainen ja mies istuvat kalliolla ja hymyilevät toisilleen, miehellä kädessään taiteltu valkoinen keppi.

Tällä sivulla

Invalidivähennystä voi hakea tuloverolain- Ulkoinen linkki perusteella.

Kenelle?

Voit saada invalidivähennyksen, jos sinulla on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutunut pysyvä, 30–100 %:n haitta-aste.

Jos saat työkyvyttömyyseläkettä, haitta-aste on automaattisesti 100 %, eikä sinun tarvitse antaa siitä eri selvitystä. Jos työkyvyttömyyseläke on myönnetty osaeläkkeenä, haitta-aste on 50 %, ellei haitta-astetta osoiteta suuremmaksi lääkärin todistuksella. Henkilö säilyttää oikeutensa vähennykseen senkin jälkeen, kun työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi.

Mistä vähennys tehdään?

Vähennys tehdään:

  • valtionverotuksessa ansiotulon tuloverosta (eli palkkatuloista ja eläketuloista), jonka maksat valtiolle. Jos tuloveron määrä ei riitä vähennykseen, vähennys tai siitä vähentämättä jäänyt määrä vähennetään puolison tuloverosta
  • kunnallisverotuksessa puhtaasta ansiotulosta. Jos saat pelkkää eläketuloa, et voi saada vähennystä lainkaan kunnallisverotuksessa.

Kuinka paljon vähennys on?

Invalidivähennystä saa:  

  • valtionverotuksessa enintään 115 euroa
  • kunnallisverotuksessa enintään 440 euroa.

Vähennys on prosenttimäärän osoittama osuus edellä mainituista summista.

Poikkeus: verovelvollinen, jolla on ollut veronalaista eläketuloa vuonna 1982, saa kunnallisverotuksessa vähentää vuoden 1982 suuruisen invalidivähennyksen, jollei hänellä ole voimassa olevien säännösten mukaan oikeutta tätä suurempaan invalidivähennykseen.

Hakeminen

Jos haet vähennystä ensimmäistä kertaa, ilmoita invaliditeettiprosentti Verohallintoon lomakkeella 50A, kohdassa 12- Ulkoinen linkki. Liitä mukaan lääkärintodistus tai muu vastaava selvitys haitta-asteesta. Tietoa ei voi ilmoittaa OmaVerossa, vain ainoastaan paperilomakkeella.

Jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä, lääkärintodistusta ei tarvitse toimittaa.

Takautuva hakuaika on 3 vuotta. Verovuosien 2014–2016 osalta takautuva hakuaika on 5 vuotta.

Esimerkkejä

  • Esimerkki 1: Henkilö on 69-vuotias ja on vanhuseläkkeellä. Hänen näkövammansa haitta-aste on 75 % (haittaluokka 15). Hänellä on eläketuloja, mutta ei ansiotuloja. Kunnallisverotuksessa hän ei saa invalidivähennystä, koska se tehdään vain ansiotuloista. Valtionverotuksessa hänen invalidivähennyksensä on 75 % x 115 € eli 86,25 €, koska sitä voi saada eläketuloista.
  • Esimerkki 2: Henkilön näkövamman haitta-aste on 90 % (haittaluokka 18). Hän on osatyökyvyttömyyseläkkeellä sekä osa-aikatyössä. Kunnallisverotuksessa hänen invalidivähennyksensä on 90 % x 440 € eli 396 €, ja vähennys tehdään ansiotulosta. Valtionverotuksessa hänen invalidivähennyksensä on 90 % x 115 € eli 103,50 € ja sen saa ansio- ja eläketulosta eli tuloverosta.
  • Esimerkki 3, kun invaliditeetti on ollut jo ennen vuotta 1982: Verovelvollisella on ollut 50 %:n haitta-aste vuonna 1982. Hän on tuolloin saanut veronalaista työeläkettä 5 000 euroa. Verovuodesta 1993 lähtien verovelvollisella on 60 %:n haitta-aste. Hänellä on verovuonna eläketuloja 8 500 euroa. Verovelvollinen saa kunnallisverotuksen invalidivähennyksen 220 euron suuruisena (50 %:n haitta-asteen mukaan).

Lisätietoja