Siirry pääsisältöön

Avus­tuk­sia liiton jä­se­nyh­dis­tyk­sil­le, yk­si­tyis­hen­ki­löil­le ja yh­tei­söil­le syksyllä 2023

Näkövammaisten liitto myöntää sidotuista rahastoista avustuksia liiton jäsenyhdistyksille, yksityishenkilöille ja yhteisöille. Seuraavan kerran avustuksia myönnetään marraskuussa 2023.
Teksti: Järjestöpalvelut

Näkövammaisten liitto myöntää sidotuista rahastoista avustuksia liiton jäsenyhdistyksille, yksityishenkilöille ja yhteisöille kaksi kertaa vuodessa. Seuraavan kerran avustuksia myönnetään marraskuussa 2023 ja avustushakemukset on lähetettävä 2.10.2023 mennessä.

Liiton jäsenyhdistyksille avustuksia voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin:

 • toimitilojen korjaus- ja parannustyöt erikseen sovittavan omavastuun ylittävältä osin
 • yhdistyksen järjestämään kulttuuri-, koulutus- tai virkistystapahtumaan
 • julkaisutoimintaan
 • yhdistyksen ICT-infran kehittämiseen.

Yksityishenkilöille avustuksia voidaan myöntää pääsääntöisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • ammattiin johtava tai ammatillista kehitystä tukeva opiskelu, opinto- ja kokousmatkat
 • opinnäytetyöt, tutkimus, koulutus ja viestintä, jotka tuottavat näkövammaisuuteen, sen vaikutuksiin tai apuvälineiden kehitykseen liittyvää tietoa
 • tavoitteellinen harrastus edellyttäen, että hakijalla on näyttöä harrastukseen sitoutumisesta ja aikaisemmista tuloksista
 • luova työ, jonka odotetaan tuottavan näkövammaisyhteisön kulttuurin kannalta merkittävän teoksen
 • lasten, lapsiperheiden ja nuorten loma-, virkistys- ja kulttuuritoiminta
 • välineen hankinta johonkin yllä lueteltuun tarkoitukseen edellyttäen, ettei siihen ole saatavissa riittävää tukea muualta.

Pääsääntöisesti avustusta myönnetään näkövammaisille henkilöille. Mikäli avustuksen käyttötarkoituksen luonne sitä edellyttää ja toiminnan tavoite on näkövammaisyhteisön kannalta hyödyllinen, avustus voidaan myöntää myös muulle yksityishenkilölle tai yhteisölle.

Avustuksia ei myönnetä:

 • takautuvasti jo toteutuneisiin tapahtumiin/hankkeisiin/kuluihin
 • jäsenyhdistysten toimihenkilöiden palkkakuluihin
 • täysimääräisesti jäsenyhdistysten toimitilojen peruskorjauksiin/remontteihin
 • peräkkäisinä vuosina saman hakijan samaan toimintaan.

Avustushakemukset jätetään täyttämällä ja lähettämällä hakulomake 2.10.2023 mennessä. Voit vastata avustushakemuksen kysymyksiin ja lähettää ne postitse osoitteella Näkövammaisten liitto ry, Päivi Halttunen, PL 30, 00030 IIRIS.

Hakulomake:
https://link.webropol.com/s/nakovammaisten-liitto-avustushakemus- Ulkoinen linkki

Lisätietoja avustuksista avustukset@nkl.fi.